Program investování Konzervativní 5

Program investování
Konzervativní 5

Základní informace o programu investování

  • Měna:

  • Počáteční cena jednotky: 1

  • Způsob úročení: Zaokrouhlování ceny jednotky na 4 desetinná místa.

  • Cena jednotky k 1. 1. 2021:  1,1206

Tržní program investování pro běžné pojistné Konzervativní 5 je určen pouze pro smlouvy životního pojištění ŽP LIŠKA uzavřené od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

 

Struktura podkladových aktiv

 

Tržní program investování pro běžné pojistné Konzervativní 5 může být tvořen těmito podkladovými aktivy:

  • vkladovými účty u Českomoravské stavební spořitelny, a. s.,

  • bankovními účty,

  • fondy peněžního trhu,

a to buď jenom jedním z nich, nebo více, a to v libovolném poměru.

 

Předpokládaný nebo možný výnos investice

 

  • Výnosy se odvíjejí od aktuálních úrokových sazeb.

  • Zhodnocení tohoto programu investování je 1,9% p. a. po dobu trvání prvních pěti let.

  • Poplatek za obhospodařování programu investování může být v rozmezí 0 – 1 % p.a. Cena jednotky již v sobě tento poplatek obsahuje.