Program investování Konzervativní 5

Program investování Konzervativní 5

Základní informace o programu investování

 

 • Měna:
 • Počáteční cena jednotky: 1
 • Způsob úročení: Zaokrouhlování ceny jednotky na 4 desetinná místa.

 

 • Cena jednotky k 1. 10. 2023:  1,0491

 

Tržní program investování pro běžné pojistné Konzervativní 6 je určen pouze pro smlouvy životního pojištění ŽP LIŠKA uzavřené od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

 

Struktura podkladových aktiv

 

Tržní program investování pro běžné pojistné Konzervativní 6 může být tvořen těmito podkladovými aktivy:

 • vkladovými účty u Českomoravské stavební spořitelny, a. s.,
 • bankovními účty,
 • fondy peněžního trhu,

a to buď jenom jedním z nich, nebo více, a to v libovolném poměru.

 

Předpokládaný nebo možný výnos investice

 

 • Výnosy se odvíjejí od aktuálních úrokových sazeb.
 • Zhodnocení tohoto programu investování je 0,8 % p. a. po dobu trvání prvních pěti let.
 • Cena jednotky zahrnuje také poplatek za obhospodařování ve výši 0,6 % p.a.
 • Cena jednotky k 1. 10. 2023:  1,1206

Tržní program investování pro běžné pojistné Konzervativní 5 je určen pouze pro smlouvy životního pojištění ŽP LIŠKA uzavřené od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

 

Struktura podkladových aktiv

 

Tržní program investování pro běžné pojistné Konzervativní 5 může být tvořen těmito podkladovými aktivy:

 • vkladovými účty u Českomoravské stavební spořitelny, a. s.,

 • bankovními účty,

 • fondy peněžního trhu,

a to buď jenom jedním z nich, nebo více, a to v libovolném poměru.

 

Předpokládaný nebo možný výnos investice

 

 • Výnosy se odvíjejí od aktuálních úrokových sazeb.

 • Zhodnocení tohoto programu investování je 1,9% p. a. po dobu trvání prvních pěti let.

 • Poplatek za obhospodařování programu investování může být v rozmezí 0 – 1 % p.a. Cena jednotky již v sobě tento poplatek obsahuje.