Obrázek pozadí

Program investování
Konzervativní 5

Základní informace o programu investování

  • Měna:
  • Počáteční cena jednotky: 1
  • Způsob úročení: Zaokrouhlování ceny jednotky na 4 desetinná místa.
  • Cena jednotky k 01. 03. 2019:  1.0823

Tržní program investování pro běžné pojistné Konzervativní 5 je určen pouze pro smlouvy životního pojištění ŽP LIŠKA uzavřené od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Struktura podkladových aktiv

Tržní program investování pro běžné pojistné Konzervativní 5 může být tvořen těmito podkladovými aktivy:

  • vkladovými účty u Českomoravské stavební spořitelny, a. s.,
  • bankovními účty,
  • fondy peněžního trhu,

a to buď jenom jedním z nich, nebo více, a to v libovolném poměru.

Předpokládaný nebo možný výnos investice

  • Výnosy se odvíjejí od aktuálních úrokových sazeb.
  • Zhodnocení tohoto programu investování je 1,9% p. a. po dobu trvání prvních pěti let.
  • Poplatek za obhospodařování programu investování může být v rozmezí 0 – 1 % p.a. Cena jednotky již v sobě tento poplatek obsahuje.