Obrázek pozadí

Garantovaný program investování FORTE

Základní informace o programu investování

Portfolio programu investování je složeno z jednotlivých investičních instrumentů pořízených společností ČSOB Pojišťovna. Jedná se zejména o státní dluhopisy, korporátní dluhopisy investičního stupně a depozitní produkty.

pro běžné pojistné

Garantovaný program investování Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
od 1.1.2010 do 30.6.2013 2,40 %
od 1.7.2013 1,90 %
od 1.7.2015 1,30 %

pro mimořádné pojistné

Garantovaný program investování Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
od 1.1.2010 do 30.6.2010 1,50 %
od 1.7.2010 do 31.10.2010 1,00 %
od 1.11.2010 do 31.1.2011 0,75 %
od 1.2.2011 do 31.12.2011 1,25 %
od 1.1.2012 do 31.3.2016 1,00 %
od 1.4.2016 0,80%

Zhodnocení věrnostního bonusu po převodu do hodnoty pojištění mimořádného pojistného

Garantovaný program investování Minimální vyhlášené zhodnocení (p.a.)
od 1.1.2014 do 31.3.2016 1,00 %
od 1.4.2016 0,80%

Pojistitel nabízí zvlášť garantovaný program investování pro běžné pojistné a pro mimořádné pojistné.

Výnos je garantován vždy alespoň ve výši minimálního vyhlášeného zhodnocení. Pojistitel je oprávněn výši vyhlášeného minimálního zhodnocení jednostranně měnit během trvání pojištění. Aktuální výše minimálního vyhlášeného zhodnocení je uvedena na stránkách www.csobpoj.cz.

Nad rámec vyhlášeného zhodnocení může být v závislosti na daném produktu přiznán finanční bonus.