Náš život

Garantovaný program investování Náš život

Základní informace o programu investování

 

Portfolio programu investování je složeno z jednotlivých investičních instrumentů pořízených společností ČSOB Pojišťovna. Jedná se zejména o státní dluhopisy, korporátní dluhopisy investičního stupně a depozitní produkty.

pro běžné pojistné

Garantovaný program investování
Vyhlášené zhodnocení (p.a.)
od 1. 2. 2021 do 31. 5. 2022
0,80 %
od 1. 6. 2022
3,5 %

pro mimořádné pojistné

Garantovaný program investování
Vyhlášené zhodnocení (p.a.)
od 1. 2. 2021 do 31. 5. 2022
0,50 %
od 1. 6. 2022
3,0 %

Garantovaný program investování je náš vnitřní program investování. Nabízíme zvlášť garantovaný program investování pro běžné pojistné a pro mimořádné pojistné. Výnos je garantován vždy ve výši aktuálního vyhlášeného zhodnocení (minimálně však 0 % p. a.). Výši vyhlašovaného zhodnocení jsme oprávněni jednostranně měnit a aktuální vyhlášené zhodnocení je uvedeno na našich internetových stránkách www.csobpoj.cz. Tento program investování je vhodný pro velmi opatrné klienty, kteří chtějí jistotu a nechtějí riskovat možnou ztrátu.