Program investování Konzervativní 3

Program investování Konzervativní 3

Základní informace o programu investování

 

 • Měna:
 • Počáteční cena jednotky: 1
 • Způsob úročení: Zaokrouhlování ceny jednotky na 4 desetinná místa.

 

 • Cena jednotky k 1. 10. 2023:  1,0491

 

Tržní program investování pro běžné pojistné Konzervativní 6 je určen pouze pro smlouvy životního pojištění ŽP LIŠKA uzavřené od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

 

Struktura podkladových aktiv

 

Tržní program investování pro běžné pojistné Konzervativní 6 může být tvořen těmito podkladovými aktivy:

 • vkladovými účty u Českomoravské stavební spořitelny, a. s.,
 • bankovními účty,
 • fondy peněžního trhu,

a to buď jenom jedním z nich, nebo více, a to v libovolném poměru.

 

Předpokládaný nebo možný výnos investice

 

 • Výnosy se odvíjejí od aktuálních úrokových sazeb.
 • Zhodnocení tohoto programu investování je 0,8 % p. a. po dobu trvání prvních pěti let.
 • Cena jednotky zahrnuje také poplatek za obhospodařování ve výši 0,6 % p.a.
 • Cena jednotky k 1. 10. 2023:  1,1546

Tržní program investování pro běžné a dodatečné běžné pojistné Konzervativní 3 je určen pouze pro smlouvy životního pojištění ŽP Liška uzavřené od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Struktura podkladových aktiv

 

K 1. 1. 2013 vkladový účet u Českomoravské stavební spořitelny, a. s. - 100%.

 

Očekávaný výnos programu investování

 

Zhodnocení tohoto programu investování je 2,4% p. a. po dobu trvání prvních pěti let. Po skončení garantované doby činí zhodnocení 0,0 % p. a. Cena podílové jednotky zahrnuje poplatek za obhospodařování ve výši 0,6% p. a.

 

Riziko spojené s programem investování

 

Investiční nástroje peněžního trhu vykazují minimální volatilitu výnosů, a proto má z tohoto pohledu tato investice nízkou rizikovost. Vzhledem k aktuální struktuře podkladových aktiv (100% vkladový účet u Českomoravské stavební spořitelny, a. s.) se v případě programu investování Konzervativní 3 vyskytuje riziko koncentrace.