Přepis auta 2024: Co k němu potřebujete? | ČSOB Pojišťovna

Převod auta je dnes mnohem jednodušší. Odhlášení starého i přihlášení nového majitele provedete jako jeden úkon na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Přepis vozidla upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

Zdroj: Canva.com

 

Přepis auta – postup:


Co je potřeba k přepisu auta?
 

 • Zajděte na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • Vyplňte žádost o změnu vlastníka vozidla.
 • Doložte potřebné doklady.
 • Zaplaťte správní poplatek.
 • Máte hotovo. Odhlášení a přihlášení auta proběhne jako jeden úkon.

 

Máte také možnost zplnomocnit jinou osobu, aby za vás přepis auta vyřídila – podepsaná plná moc k přepisu vozidla musí být úředně ověřena.

 

Kde probíhá přepis auta?


Přepis vozidla probíhá na registru vozidel, který najdete na dopravním odboru každého obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Některé úřady umožňují online objednání předem na přesný den a hodinu, využijte ho a ušetřete si čas.

 

Co je potřeba k přepisu auta?


Doklady potřebné k přepisu vozidla jsou:
 

 • malý a velký technický průkaz,
 • formulář pro přihlášení auta k registraci do registru silničních vozidel,
 • zelená karta k povinnému ručení,
 • doklad totožnosti,
 • případně také plná moc k přepisu auta (musí být úředně ověřena),
 • kupní smlouva.

 

Od 1. 3. 2023 nemusíte dokládat protokol o evidenční kontrole, ten si úředník dohledá sám v systému. Samotná povinnost absolvovat evidenční kontrolu však zůstává.

 

Přepis auta na nového majitele


Jak na přepis auta na nového majitele? Důležité je pohlídat si veškeré náležitosti, které musíte splnit.

 

Lhůta pro přepis vozidla


Lhůta pro přepis vozidla, kdy má prodávající povinnost přehlásit auto na nového majitele, je 10 dní od prodeje auta. Pokuta v případě nedodržení této lhůty může činit až 50 000 Kč.

 

Přepis vozidla a povinné ručení


Při prodeji auta nezapomeňte na odhlášení povinného ručení (případně i havarijního pojištění). K tomu stačí poslat kopii technického průkazu, ve které bude zaznamenána změna majitele, na adresu pojišťovny nebo navštívit kteroukoliv pobočku pojišťovny, u níž máte pojištění sjednáno.

 

Nový majitel pak nesmí zapomenout vozidlo pojistit a sjednat povinné ručení na sebe, aby získal zelenou kartu. Tu bude následně potřebovat na dopravním inspektorátu při přihlašování vozidla.

 

Plná moc k přepisu auta


Prodávající i kupující, příp. oba najednou, mohou k přepisu zplnomocnit třetí osobu. Plná moc musí být vždy úředně ověřena a obsahovat všechny náležitosti.

 

Plná moc k přepisu auta musí obsahovat:
 

 • údaje zmocněnce a zmocnitele;
 • specifikaci úkonů, na něž se plná moc váže (v tomto případě změna vlastníka v registru vozidel);
 • údaje o vozidle (značka, model, VIN kód a případně další);
 • datum a místo vyhotovení;
 • podpisy obou stran;
 • úřední ověření.

 

Jak dlouho platí plná moc k přepisu vozidla?

Plná moc jako taková platí do splnění daného úkonu, pokud nestanovíte jinak. V plné moci ale můžete uvést i konkrétní datum, kdy její platnost uplyne.

 

Jak by měla vypadat plná moc k přepisu vozidla, vzor i všechny náležitosti, najdete v našem článku: Plná moc k přepisu vozidla: Co vše musí obsahovat?

 

Přepis auta a jeho cena v roce 2024 aneb Kolik stojí přepis auta?


Cena přepisu auta, resp. správní poplatek za tento úkon je 800 Kč. Musíte ale počítat také s evidenční kontrolou, která stojí 400–600 Kč, a případnými dalšími náklady, například na ověření plné moci. Poplatky za přepis auta se tak mohou vyšplhat na 1 200 Kč a výše.

 

Co se týče evidenční kontroly, ta se nově provádí na auto, nikoliv na osobu. Je tak jedno, zda ji vykoná starý, či nový majitel auta.

Povinné ručení s 20% slevou

Sjednejte si povinné ručení snadno a rychle z pohodlí domova.

Kdo platí přepis auta?


Poplatek za přepis auta může zaplatit kupující i prodávající. Je tak na vás, jak se dohodnete.

 

Ekologická daň při přepisu auta


Při přepisu ojetého auta se bere ohled i na to, zda splňuje emisní normu, přičemž platí, že vůz musí splňovat emisní normu alespoň Euro 3. Ekologická daň se platí vždy jen jednou na jedno auto, což znamená, že pokud je v technickém průkazu napsáno, že již byla zaplacena, nový majitel ji platit nemusí.

 

Kolik stojí ekologická daň při přepisu vozidla?

 

 • Euro 0 – 10 000 Kč
 • Euro 1 – 5 000 Kč
 • Euro 2 – 3 000 Kč

 

Jak dlouho trvá přepis auta?


Samotný přepis auta zabere několik málo minut strávených na úřadě. Když ale budete počítat také se všemi nutnými kontrolami, může to trvat i několik dní, ne však více než 10, což je lhůta, kterou máte na provedení přepisu auta.

 

Přepis auta na rodinného příslušníka


Přepis auta na někoho z rodiny se od klasického přepisu nijak neliší. Jiné by to bylo v případě darování. V takovém případě by se jednalo o darování movité věci, k čemuž je potřeba sepsat darovací smlouvu.

 

Přepis auta z Německa a přepis auta ze zahraničí


Přepis auta z Německa či z jiného zahraničního státu se bude řídit postupem pro přihlášení vozidla. K tomu budete potřebovat platnou evidenční kontrolu, dovozovou technickou kontrolu (případně evidenční kontrolu), osobní doklady, kupní smlouvu, zelenou kartu, malý a velký technický průkaz a žádost o zápis auta do registru silničních vozidel.

 

Celý proces přihlášení můžete uskutečnit na kterémkoliv odboru dopravy obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. na registru vozidel.

 

Přepis auta v depozitu


Vozidlo v depozitu je možné převést na nového majitele jednoduchou změnou. Stačí zajít na úřad spolu s kupujícím, tedy novým majitelem, nebo jeho zmocněncem a na základě předložených dokladů dojde ke změně majitele vozidla. Pak už bude na něm, zda vozidlo z depozitu vyřadí, nebo ho v něm ponechá.

 

Přepis zděděného auta


Pokud jste zdědili auto, je nutné jej přihlásit na vás jakožto dědice. Postup je pak stejný jako v případě přepisu, proces tak musí proběhnout do 10 dní od nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví. Výhodou v tomto případě je, že jste osvobozeni od ekologické daně a správního poplatku.

 

Přepis auta bez technické kontroly


Bez platné technické kontroly není možné vozidlo přepsat na nového majitele.

 

Přepis auta z bazaru


Přepis auta z autobazaru probíhá stejně jako jakýkoliv jiný přepis vozu na nového majitele. Žádost o přepis bude v tomto případě podávat autobazar jako prodávající, tu by vám měli předat s vozidlem a všemi doklady. Potřebovat budete také plnou moc od autobazaru.

 

Přepis auta na cizince


Přepis auta na cizince je možný pouze tehdy, pokud cizinec prokáže platný pobyt na území České republiky, přičemž pouze nájemní smlouva nestačí.

 

Přepis auta v insolvenci


Pokud jste v insolvenci, máte řadu povinností, které vám plynou ze zákona. V případě, že jste na straně kupujícího, musíte vše nahlásit insolvenčnímu správci. Jestliže jste na straně prodávajícího a auto je zapsáno v majetkovém soupisu, můžete auto prodat, aniž byste museli informovat insolvenčního správce, nicméně vždy doporučujeme vše řešit i s ním.

 

Postup přepisu je stejný jako v případě běžného prodeje a přepis auta.

 

Přepis auta po zemřelém


V případě přepisu auta po zemřelém budete postupovat stejně jako při přepisu auta z dědictví. Pokud nejste dědicem, kontaktujte ho a také se spojte s notářem. Zde je vhodné, aby dědic trval na tom, že nesouhlasí s otevřením dědického řízení, a od notáře pak dostane doklad prokazující vlastnické právo na dané auto. S tímto dokladem se pak vozidlo přepíše na dědice a poté na vás.

 

Vozidlo je možné přepsat i bez dědiců. Budete muset vyhledat notáře, který má na starost vyřizování dědictví po zemřelém, který vám dá potvrzení, že auto neprošlo dědickým řízením. Taktéž se můžete obrátit přímo na soud, který vám toto potvrzení také vystaví.

 

Poté už můžete postupovat jako při běžném přepisu vozidla, tedy projít evidenční kontrolou, sjednat povinné ručení a nechat přepsat jméno majitele v registru vozidel.

 

Jaký je postup při odhlášení vozidla?


Odhlášení vozidla provedete jednoduše vyplněním formuláře pro odhlášení vozidla. Poté musíte sepsat žádost o změnu údajů v registru silničních vozidel. K tomu budete potřebovat osvědčení o registraci vozidla. Následně se dokládají také údaje o novém majiteli, nezbytný je doklad totožnosti a řidičský průkaz.

 

Nový majitel pak vozidlo musí přihlásit na sebe, k čemuž zase slouží formulář pro registraci vozidla, ke kterému se přikládá technický průkaz vozidla, kupní smlouva a také doklad totožnosti.