Plná moc k přepisu vozidla 2024: Co vše musí obsahovat?

Pokud jste koupili ojeté vozidlo nebo se chystáte prodat to své, určitě budete muset řešit i jeho přepis. Ten ale nemusíte vyřizovat osobně právě vy. Prostřednictvím plné moci lze tento úkon svěřit někomu jinému. Jak vypadá vzor plné moci k přepisu vozidla a co všechno musí obsahovat?

Zdroj: Freepik.com

Plná moc k přepisu vozidla v roce 2024

 

Plná moc k přepisu motorového vozidla je potřeba tehdy, když kupující, resp. prodávající nemá možnost přijít na úřad. K přepisu vozidla totiž musí dojít do 10 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy. Ne vždy je možné, aby se oba dostavili na daný úřad ve stejný den a čas. V takové situaci se často přistupuje k vystavení plné moci k přepisu vozidla pro jednu či druhou stranu, případně pro třetí osobu, která se o přepis postará.

Plná moc k přepisu vozidla, potažmo jakákoliv plná moc, musí být vždy úředně ověřena.

Nově můžete žádost o přepis auta podat i elektronicky přes datovou schránku a plnou moc tak nebudete potřebovat. Stačí když současný i bývalí majitel zašlou žádost stejnému úřadu a nový majitel si pak jen vyzvedne nové doklady.
 

Co musí obsahovat plná moc k přepisu vozidla v roce 2024?

 

Neexistuje žádný univerzální vzor plné moci k přepsání motorového vozidla, avšak vždy by měla obsahovat určité náležitosti, a to:

 

  • údaje zmocněnce a zmocnitele,

  • specifikaci úkonů, na něž se plná moc váže (v tomto případě změna vlastníka v registru vozidel),

  • údaje o vozidle (značka, model, VIN kód a případně další),

  • datum a místo vyhotovení,

  • podpisy obou stran,

  • úřední ověření.

 

Plnou moc podepisujte až na místě ověření, tedy buď na poště, u notáře, či na pobočce Czech Pointu. Je dobré, aby svou kopii měly obě strany.
 

Plná moc k přepisu vozidla pro třetí osobu

 

Může nastat situace, kdy přepis nemůže uskutečnit ani prodávající, ani kupující. Tehdy zmocníte třetí osobu, aby to vyřešila za vás. V takovém případě je nutné, aby daná zmocněná osoba měla plnou moc od obou, tedy od kupujícího i prodávajícího.
 

Plná moc k přepisu vozidla – platnost

 

Jak dlouho platí plná moc k přepisu vozidla?


Platnost může být stanovena v plné moci. Jednoduše do ní napíšete datum, ke kterému platnost vyprší. Pokud ji nestanovíte, plná moc k přepisu auta platí až do splnění daného úkonu, tedy dokud nedojde k provedení přepisu. Může tak platit i měsíc po podpisu, avšak nesmíte zapomenout na lhůtu pro samotný přepis, která je 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, proto s přepisem rozhodně neotálejte.

 V plné moci je také možné délku platnosti vymezit časovým obdobím. Jednoduše do plné moci napíšete datum, kdy vyprší. Avšak dejte si pozor, aby se nestalo, že plná moc přestane platit ještě před provedením úkonu. To se může stát, když vyřízení přepisu necháte na poslední chvíli. Poté na úřadě zjistíte, že vám chybí některý z potřebných dokumentů a budete muset přijít znovu druhý den, kdy už ale nebudete mít platnou plnou moc.

Co potřebujete k přepisu vozidla? Vše, co je potřeba k přepisu auta, se dozvíte v našem článku.

Spočítejte si cenu havarijního pojištění

Sjednejte si havarijní pojištění online a získejte slevu 20 %.

Kolik stojí ověření plné moci k přepisu vozidla?

 

Na poště nebo pobočce Czech Pointu zaplatíte za ověření podpisů 30 Kč. U notáře je cena ověření podpisů vyšší, podle
notářského tarifu 85 Kč.

 

Plná moc k přepisu vozidla – vzor

Plná moc

Já, níže podepsaný(á):
Rodné číslo / IČ:
Trvale bytem (nebo sídlo):
(dále jako zmocnitel)

zmocňuji

Jméno a příjmení / název společnosti:
Rodné číslo / IČ:
Trvale bytem (nebo sídlo):
(dále jako zmocněnec)

k provedení přepisu vozidla v registru silničních vozidel na místně příslušném obecním úřadě.

Vozidlo (značka, typ):
Registrační značka (RZ):
VIN (číslo karoserie):

V.................................................................. dne ........................................................

…………………………………………….

Zmocnitel

 

Plnou moc přijímám.

V.................................................................. dne ........................................................

…………………………………………….

Zmocněnec