Jak zrušit povinné ručení

Zjistili jste např. na srovnávači, že za povinné ručení můžete platit méně? Prověřili jste si parametry pojištění a našli jste variantu, která vám lépe vyhovuje, a to u jiného než stávajícího poskytovatele? Jste rozhodnutí vypovědět smlouvu a uzavřít ji jinde? Pak jsou následující řádky určeny právě vám.

Pokud jste si toho všimli včas, máte štěstí, pojistnou smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu do dvou měsíců od sjednání. Pokud již tato doba uplynula, máte na výběr z několika dalších možností.

Samozřejmá je možnost vypovědět pojištění na konci pojistného období. Povinné ručení se obvykle sjednává na jeden rok a na konci této doby můžete smlouvu vypovědět. Dejte si však pozor na jednu věc, výpověď musíte zaslat pojišťovně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.

Ohledně výpovědi, musí být podána v písemné formě. Formulář lze najít na internetu nebo si ji můžete sepsat sami. Podstatné je, aby obsahovala vaše jméno a rodné číslo, popř. obchodní název vaší firmy a IČO. Dále byste měli uvést číslo smlouvy, důvod výpovědi, druh vozidla, značku a model, registrační značku a VIN. Ve výpovědi zažádejte o potvrzení o době pojištění a škodním průběhu. pak již jen datum a váš podpis a výpověď je připravena k podání.

Pokud automobil někomu prodáte nebo darujete, tzn. dojde ke změně vlastníka, můžete pojistnou smlouvu zrušit prakticky okamžitě. Ke zrušení budete potřebovat výpověď pojišťovně, kopii velkého technického průkazu, kde bude uveden nový vlastník nebo kupní, popř. darovací smlouvu. V den nahlášení nového vlastníka skončí i pojistná smlouva.

Odjíždíte-li na delší dobu pryč nebo z jakéhokoli jiného důvodu víte, že automobil nebudete po tuto dobu využívat, máte možnost uložit registrační značku do depozitu, a to nejdéle na 12 měsíců. V takovém případě lze také ukončit pojistnou smlouvu ihned. Opět budete potřebovat výpověď, kopii velkého technického průkazu a záznam o dočasném vyřazení vozidla.

Jestliže vám vozidlo nedej bože někdo odcizí, pojištění zaniká ihned po nahlášení. Budete potřebovat jen výpověď a policejní protokol.

Způsobíte-li pojistnou událost, tak do tří měsíců můžete vypovědět pojistnou smlouvu. Pojistná smlouva pak zanikne po uplynutí výpovědní lhůty, která trvá jeden měsíc.

Smlouvu lze také ukončit dohodou, pokud se obě strany shodnou, tedy že pojistitel akceptuje důvody, kvůli kterým smlouvu vypovídáte. Výpověď pak doručíte osobně nebo ji pošlete poštou.

Změní-li pojišťovna cenu pojistného, musí vás o změně informovat s dvouměsíčním předstihem před splatností smlouvy. Vy pak můžete smlouvu do jednoho měsíce zrušit. Jako změnu ceny pojistného však nelze brát navýšení ceny poté, co zaviníte dopravní nehodu a přijdete tak o bonusy.