Pojištění odpovědnosti realitních makléřů

Pojištění odpovědnosti
realitních zprostředkovatelů

Od roku 2020 mají realitní zprostředkovatelé povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti pro případ újmy způsobenou výkonem realitního zprostředkování dle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, které pokrývá právě toto pojištění.  

 

Jaké jsou výhody pojištění u ČSOB Pojišťovny?  

 

  • Široký rozsah limitů pojistného plnění - vybrat si můžete ze 6 limitů až do výše 50 000 000 Kč
  • Pokud si sjednáte pojištění odpovědnosti realitního zprostředkovatele, máte automaticky krytou i provozní odpovědnost, která souvisí s provozem kanceláře realitního zprostředkovatele. 
  • Pro více pojistných událostí v roce vám poskytneme až dvojnásobek zvoleného pojistného limitu. 
  • Připojistit si můžete i pojištění úschovy peněžních prostředků. 

 

Jaké limity vám nabízíme?

 

Vybrat si můžete ze 6 limitů pojistného plnění, buď v základní variantě anebo rozšířené i s pojištěním úschovy peněžních prostředků. V případě více pojistných událostí v roce vám poskytneme dvojnásobek zvoleného limitu.

 

Limit pojistného plnění
Roční pojistné
Základní varianta

platí pro roční příjem do 2 mil. Kč
Roční pojistné
Varianta s úschovou peněz

platí pro roční příjem do 2 mil. Kč
875 000 Kč*
2 835 Kč
3 420 Kč
1 750 000 Kč**
3 780 Kč
4 536 Kč
5 000 000 Kč
6 030 Kč
7 236 Kč
10 000 000 Kč
11 160 Kč
13 392 Kč
25 000 000 Kč
13 320 Kč
15 984 Kč
50 000 000 Kč
17 640 Kč
21 168 Kč

 

* tento limit je pouze pro realitní zprostředkovatele, kteří jsou na základě smlouvy s jinou právnickou osobou oprávněni poskytovat realitní zprostředkování pouze jejím jménem nebo jejím obchodním jménem nebo značkou. 

** tento limit je minimální, který určuje zákon pro ostatní osoby.

Sjednejte si pojištění nyní

Vyberte si rozsah pojištění

Roční pojistné: 2 835 Kč

Roční pojistné: 3 402 Kč

Roční pojistné: 3 780 Kč

Roční pojistné: 4 536 Kč

Roční pojistné: 6 030 Kč

Roční pojistné: 7 236Kč

Roční pojistné: 11 160 Kč

Roční pojistné: 13 392 Kč

Roční pojistné: 13 320 Kč

Roční pojistné: 15 984 Kč

Roční pojistné: 17 640 Kč

Roční pojistné: 21 168 Kč

Roční pojistné: 3 101 Kč

Roční pojistné: 3 721 Kč

Roční pojistné: 4 072 Kč

Roční pojistné: 4 886 Kč

Roční pojistné: 6 388 Kč

Roční pojistné: 7 666 Kč

Roční pojistné: 11 466 Kč

Roční pojistné: 13 759 Kč

Roční pojistné: 13 619 Kč

Roční pojistné: 16 343 Kč

Roční pojistné: 18 954 Kč

Roční pojistné: 22 745 Kč

Roční pojistné: 4 140 Kč

Roční pojistné: 4 968 Kč

Roční pojistné: 5 310Kč

Roční pojistné: 6 372 Kč

Roční pojistné: 7 470 Kč

Roční pojistné: 8 964 Kč

Roční pojistné: 12 600 Kč

Roční pojistné: 15 120 Kč

Roční pojistné: 15 120 Kč

Roční pojistné: 18 144 Kč

Roční pojistné: 21 510 Kč

Roční pojistné: 25 812 Kč

 

Zadejte své údaje

Tyto údaje budou použity ve smlouvě.

Jako datum počátku vyberte nejdříve zítřejší den nebo jakýkoliv následující den.

Co bude následovat po vyplnění formuláře?  

 

  • Na zadanou adresu obdržíte v nejbližších dnech písemně vyhotovenou pojistnou smlouvu ve 3 stejnopisech.
  • Dva stejnopisy si  ponechte (jeden je určen pro vás, druhý pro předložení na Ministerstvu pro místní rozvoj). 
  • Třetí stejnopis prosím podepište a pošlete v odpovědní obálce, kterou obdržíte. 
  • Bez zaslání této vámi podepsané pojistné smlouvy zpět na naši adresu vaše pojištění nenabyde účinnosti a zanikne. 
  • Pojistné uvedené v pojistné smlouvě prosím uhraďte na uvedený účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů.