Obrázek pozadí

"Na kole mě smetlo auto"

Příběh klienta Jakuba, který měl sjednané pojištění právní ochrany.

Jakuba srazil na kole řidič v autě, který si ho nevšiml a nedal mu přednost v jízdě. Viník nehody odmítal uznat plnou vinu. Jakub utrpěl vážné zranění s trvalými následky. Pojišťovna viníka nechtěla vyplatit Jakubovi plnou částku jako náhradu za utrpěnou újmu.

Jelikož měl Jakub sjednáno Pojištění právní ochrany od ČSOB Pojišťovny, naši specialisté posoudili situaci a nechali vyhotovit znalecký posudek. Na jeho základě se prokázala plná vina řidiče. Po dohodě s Jakubem jsme zařídili advokáta, který případ úspěšně vyřešil soudní cestou a to včetně odvolání.

Náklady soudního řízení:
(výše sporu 2 000 000 Kč)

  • Soudní poplatek 100 000 Kč
  • Odměna advokáta 98 615 Kč
  • Režijní náklady advokáta 1 815 Kč
  • Znalecký posudek 15 000 Kč

Náklady celkem 215 430 Kč.
Protože měl Jakub sjednaný limit 500 000 Kč, všechny náklady uhradila ČSOB Pojišťovna.

O Pojištění právní ochrany

V životě mohou nastat situace, kdy budete potřebovat hájit své právní zájmy. Přeneste své právní záležitosti a náklady za ně na nás.

Zjistit víc