Obrázek pozadí

„Neoprávněně jsem dostal výpověď"

Příběh klienta Milana, který měl sjednané pojištění právní ochrany.

Milan pracoval jako účetní v jedné obchodní firmě. Jednoho dne si ho jeho šéf zavolal a dal mu podepsat výpověď. Důvodem mělo být neplnění pracovních povinností. Milan s uvedenými důvody nesouhlasil a výpověď nepodepsal.

Milan nevěděl jak dále postupovat a proto využil svého Pojištění právní ochrany a obrátil se na odborníky z ČSOB Pojišťovny. Naši specialisté posoudili danou situaci a zajistili právníka, který pomohl Milanovi vyjednávat se zástupci zaměstnavatele. Nakonec se zaměstnavatel zalekl soudního sporu a uznal, že byla výpověď podána neoprávněně.

Náklady mimosoudního řízení:

  • Odměna advokáta 9 445 Kč
  • Režijní náklady advokáta 1 889 Kč

Náklady celkem 11 334 Kč.
Všechny náklady uhradila ČSOB Pojišťovna.

O Pojištění právní ochrany

V životě mohou nastat situace, kdy budete potřebovat hájit své právní zájmy. Přeneste své právní záležitosti a náklady za ně na nás.

Zjistit víc