Obrázek pozadí

„Nechtěli mi uznat reklamaci"

Příběh klientky Moniky, která měla sjednané pojištění právní ochrany.

Monika zakoupila nový mixér, který se jí po roce porouchal. Monika se rozhodla zboží reklamovat. V prodejně převzali rozbitý mixér s tím, že ho odešlou výrobci k vyjádření. Když se ani po měsíci nic nedělo, šla se přeptat do obchodu. V obchodě jí sdělili, že výrobce záruku neuznal, neboť byla porucha způsobena vadnou obsluhou a navíc po ní požadovali uhradit 300 Kč za neoprávněnou reklamaci. Monika si byla jistá, že používala mixér dle návodu, ale nevěděla, jak má reagovat. Díky pojištění právní ochrany od ČSOB Pojišťovny se mohl obrátit na naše právní specialisty.

Nechali jsme vypracovat znalecký posudek a na základě jeho výsledku jsme opětovně vyzvali prodejce k vyřízení reklamace. Na základě této výzvy, byla reklamace uznána a Monika obdržela nový mixér.

Náklady na posudek 5 000 Kč.
Všechny náklady uhradila ČSOB Pojišťovna.

O Pojištění právní ochrany

V životě mohou nastat situace, kdy budete potřebovat hájit své právní zájmy. Přeneste své právní záležitosti a náklady za ně na nás.

Zjistit víc