ČSOB Pojišťovna přináší novinku – pojištění právní ochrany

angle-left null ČSOB Pojišťovna přináší novinku – pojištění právní ochrany

ČSOB Pojišťovna přináší novinku – pojištění právní ochrany

ČSOB Pojišťovna vstupuje od března 2015 na trh s novým pojištěním právní ochrany, které poskytuje klientovi právní pomoc a hradí za něj například náklady na advokáta či na soudní řízení. Nový produkt lze díky novému bankopojišťovacímu modelu pořídit nejen v ČSOB Pojišťovně, ale i v pobočkové síti ČSOB.

„Z tohoto pojištění poskytneme našemu klientovi právní pomoc a hradíme za něj náklady na advokáta a na soudní řízení v případě, že by byl obviněn z nějakého nedbalostního trestného činu či přestupku, a nebo že by se dostal do sporu v některém z občanskoprávních vztahů. Takovým případem může být především obvinění ze zavinění dopravní nehody nebo spor o náhradu za újmu na zdraví nebo za škodu na majetku. Dále se může jednat například o pomoc při reklamaci vadné věci nebo díla, při vymáhaní dluhů, ve sporech o dědictví, při problémech se sousedy nebo při pronájmu bytu a ve sporech se zaměstnavatelem. Navíc se na nás klient může obrátit, bude-li potřebovat posoudit návrh smlouvy o dílo nebo kupní, nájemní či pracovní smlouvy," uvedl ředitel odboru pojištění majetku a odpovědnosti ČSOB Pojišťovny Michael Neuwirth.

V rámci nové koncepce bankopojištění je nový produkt dostupný nejen prostřednictvím sítě pojišťovacích zprostředkovatelů ČSOB Pojišťovny, ale zároveň si jej lze pořídit v pobočkové síti ČSOB. „Pojištění právní ochrany dnes v určitém rozsahu nabízejí u nás všechny významnější pojišťovny. Náš produkt poskytuje velmi široký rozsah krytých rizik za velice výhodnou cenu," doplnil Michael Neuwirth.

Základní parametry produktu - pojištění právní ochrany

Asistenční služby = právní poradenství

  • konzultace řešení Vašeho problému

Pojistné plnění (možno zvolit z dvou limitů: 150 a 500 tis. Kč)

  • doporučení právního zástupce
  • úhrada nákladů na vedení sporu
    • náklady na advokáta, znalce, svědky…
    • soudní poplatky
    • náklady protistrany (pokud byly přisouzeny)
  • možnost volby vlastního zástupce – odměna podle tarifu