Kolik stojí naše nešikovnost? V průměru 20 000 korun

angle-left null Kolik stojí naše nešikovnost? V průměru 20 000 korun

Kolik stojí naše nešikovnost? V průměru 20 000 korun

Pojistit si vlastní nešikovnost, ať už v zaměstnání nebo jinde, kde se běžně pohybujeme, se už pomalu stává nutností. S příchodem nového občanského zákoníku se platby za „den blbec“ navíc výrazně zvyšují. I z dlouhodobých statistik ČSOB Pojišťovny je patrné, jak se průměrná částka vyplácená na jednu pojistnou událost z pojištění odpovědnosti zvyšuje. Zatímco v roce 2012 činila 12 tisíc korun, letos už je to 20 tisíc korun.

Mezi nejčastější škody z občanské odpovědnosti patří vytopení souseda, nejčastěji špatně uzavřeným kohoutkem. Z pojištění odpovědnosti z výkonu povolání suverénně vedou škody způsobené na dopravním prostředku zaměstnavatele, konkrétně nacouvání do překážky, poškrábání nebo promáčknutí auta, způsobení dopravní nehody, ale také natankování nesprávného paliva,“ uvedl pro příklad Michael Neuwirth, ředitel Odboru pojištění majetku a odpovědnosti ČSOB Pojišťovny.

Za všechny klienty, kteří zažili „den blbec“, dáváme jeden příklad, jak nám jej popsala klientka – říkejme ji třeba Alena (ČSOB Pojišťovna uhradila za tuto škodu 18 900 Kč):„Škoda vznikla tak, že jsem navštívila poškozenou za účelem probrání záležitostí ohledně bydlení (pronájmu bytu) na uvedené adrese. Poškozená na chvíli odešla do vedlejšího pokoje a já jsem se chtěl podívat na květinu v květináči, kterou měla položenou na poličce v obýváku, která byla umístěna nad televizorem. Abych na ni dosáhla, tak jsem si stoupla na spodní část nábytku tvořící obývákovou stěnu, ztratila jsem rovnováhu, zavrávorala a abych nespadla, tak jsem se zachytila horní poličky. Bohužel tato zachycení neudržela a vytrhla se ze zdi a spadla na televizor pod ní. Při pádu poškodila polička nejen televizor, ale i spodní poličku a kousek podlahy. Rovněž došlo v místě uvolnění police k protržení tapety na zdi, kde byla uvedená polička uchycena. Tedy jsem bez svolení poškozené a bez jejího vědomí nedbale poškodila její majetek, což mi je samozřejmě velmi líto a poškozené jsem se omluvila. Tato po mě však požaduje náhradu škody.“

S následky dne, kdy se prostě nedaří a navíc způsobím i škodu někomu dalšímu může pomoci pojištění. Pojištění odpovědnosti stojí pár stokorun ročně a je určeno pro všechny, kteří chtějí mít jistotu, že pokud někomu způsobí škodu, nebudou ji muset uhradit z vlastní kapsy. Pojištění se skládá z pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání. Oba tyto typy pojištění lze sjednat společně v jedné smlouvě nebo samostatně. „Zájem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání je ale zhruba sedmkrát vyšší,“ doplnil Michal Neuwirth z ČSOB Pojišťovny.

Rozsah krytí a hlavní výhody v Pojištění odpovědnosti za újmu:

 • hradíme:
  • majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti (poškození, zničení, poranění, usmrcení)
  • újmu způsobenou člověku na zdraví, usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách
  • následnou finanční újmu a újmu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena voleného orgánu právnické osoby jiné, než obchodní korporace (povinnost péče řádného hospodáře §159 NOZ) – vhodné pro představitele spolků, zájmových sdružení apod. i pro představitele SV
  • nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti

 

 • újmu způsobenou:
  • v souvislosti s vlastnictvím stavby nebo bytu (neomezený počet vlastněných nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí, i nemovitostí spolupojištěných osob!)
  • provozem domácnost
  • při rekreačním sportu
  • použitím osob, jímž svěřil opatrování nebo běžnou údržbu domácnosti, při jejich činnosti,
  • psem, kočkou, hospodářským zvířetem
  • dalšími činnostmi v běžném občanském životě

 

Příklady běžných škod v občanském životě

 • pád omítky, střešní krytiny nebo sněhu z domu na osobu či stojící auto
 • pád chodce na zasněženém neuklizeném chodníku, jehož vlastníkem je pojištěný
 • vytopení nebo vyhoření sousedova bytu
 • dopravní nehoda zaviněná při jízdě na kole
 • škoda způsobená jízdou na koni
 • zranění osoby nebo zvířete psem
 • škoda způsobená dětmi třetím osobám, například rozbití zboží v obchodu
 • škoda způsobená studentem na praxi nebo stáži

 

Příklady škod vzniklých při výkonu povolání

 • záměna nafty místo benzinu při tankování do služebního vozu
 • zavinění dopravní nehody při řízení služebního vozidla
 • rozlití kávy nebo vody, která poničí klávesnici služebního počítače
 • chybné zaúčtování materiálu v účetnictví
 • poškození strojního zařízení na pracovišti
 • škoda na zdraví třetí osoby vzniklá neoznačením výkopu na staveništi