Energetický štítek budovy (PENB): Jak ho získat a jaká je jeho cena?

Pokud chcete žít ekologicky, nestačí, že třídíte odpad a nakupujete udržitelně. Zamyslete se také nad tím, kde žijete. Zda jde o úspornou budovu, vám napoví energetický štítek, tedy PENB, z něhož se dozvíte například energetickou náročnost i rozdělení dodané energie.


Foto: Freepik.com

Co je to energetický štítek domu?

 

PENB neboli průkaz energetické náročnosti budovy, lidově energetický štítek budovy, poskytuje informace o tom, jak je daná budova energeticky náročná, resp. kolik energie je potřeba na její provoz. Nejčastěji se s ním setkáte v projektové fázi, jelikož bývá součástí energetického posudku.

Energetické štítky budov by měli znamenat zejména posun k udržitelnějším materiálům. Navíc vám také napovědí ohledně výše vašich budoucích nákladů na energie, když například kupujete nemovitost.

Kdo musí mít PENB?

 

Povinnost PENB vychází ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Musíte ho mít při:

 • stavbě nové nemovitosti,
 • rekonstrukci stavby (v případě, že jde o větší zásahy, které změní alespoň 25 % celkové plochy obálky domu, kterou tvoří střecha, fasáda, podlaha, okna, dveře a další),
 • prodeji a pronájmu celé nemovitosti.

 

Poslední změna vyhlášky o energetické náročnosti budov proběhla v roce 2020 a jde o vyhlášku č. 264/2020 Sb., která upravuje například metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, umístění průkazu v budově nebo vzor a obsah průkazu.

 

Energetický štítek bytu

Energetický štítek budete potřebovat také pro byt, resp. ucelenou část budovy či jednotku, za kterou se považuje jak jedna bytová jednotka, tak celé patro, polovina domu nebo část domu se samostatným vchodem.

Majitelé bytových domů o výměře nad 1 500 m2 mají povinnost mít energetický štítek budovy. PENB pak platí pro všechny byty v domě.

Při prodeji bytu jste povinni předložit energetický štítek kupujícímu nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Už v inzerátu ale musí být uvedena energetická třída, jinak se byt inzeruje s PENB G, tedy jako mimořádně nehospodárná budova. Sdružení vlastníků jednotek může místo PENB předložit novému majiteli vyúčtování dodávek energií, a to nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

 

Energetický štítek při prodeji domu

Podle zákona jste při prodeji povinni předložit kupujícímu energetický štítek, resp. PENB. Stejně jako v případě bytu by měl být součástí inzerátu, pokud tedy zprostředkovateli nepředáte informace, bude budova inzerována s třídou G.

Kdy není PENB potřeba?

 

Existuje několik výjimek, kdy budova nemusí mít energetický štítek, a to:

 • při prodeji nebo pronájmu nemovitosti postavené před rokem 1947, u které ale zároveň neproběhla žádná velká změna (její spotřeba energie nepřesahuje 25 %);
 • nemovitosti s energeticky vztažnou plochou do 50 m2;
 • nemovitosti, které nejsou určeny k trvalému bydlení (rekreační chaty a jiné, jejichž spotřeba energie nepřesahuje 25 %);
 • kulturní památky a budovy v památkové rezervaci (zda se vaše nemovitost v takové oblasti nachází, si můžete ověřit v památkovém katalogu);
 • nemovitosti užívané k náboženským účelům;
 • průmyslové a zemědělské budovy, jejichž spotřeba energie je méně než 700 GJ.

Co je do PENB zahrnuto?

 

V PENB je zahrnuta:

 • energie na vytápění,
 • energie na přípravu teplé vody,
 • energie na chlazení,
 • energie na úpravu vlhkosti vzduchu,
 • energie na větrání,
 • energie na osvětlení.

Energetický štítek budovy – výpočet

 

Výpočet energetické náročnosti budovy, na jehož základě je určena jedna z kategorií, do které bude budova spadat, zahrnuje všechny výše zmíněné dodané energie za rok. Souhrnný údaj se vydělí celkovou podlahovou plochou budovy. Výsledkem pak je roční měrná spotřeba energie na m2, tedy kWh/m2 za 1 rok.

Třídy energetické náročnosti

 

 • A – mimořádně úsporná (do 50 [43] kWh/m²),
 • B – velmi úsporná (do 97 [82] kWh/m²),
 • C – úsporná (do 142 [120] kWh/m²),
 • D – méně úsporná (do 191 [162] kWh/m²),
 • E – nehospodárná (do 246 [205] kWh/m²),
 • F – velmi nehospodárná (do 286 [245] kWh/m²),
 • G – mimořádně nehospodárná (nad 286 [245] kWh/m²).

Energetický štítek – novostavby

 

Od začátku roku 2022 platí, že novostavby rodinných domů musejí splňovat minimálně kategorii B. Do popředí se tak dostává především architektonicko-stavební koncept, tedy tvar domu nebo jeho poloha vůči světovým stranám, ale také využití obnovitelných zdrojů a účinných technologií. Snížit energetickou náročnost budovy vám pomůže také fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.

Co najdete v průkazu energetické náročnosti budovy 2023?

 

V PENB se uvádí:

 • klasifikační třída,
 • rozdělení dodané energie,
 • ukazatele energetické náročnosti.
 • celková dodaná energie.

 

Vzor energetického štítku budovy 2023

 

Zdroj: zakonyprolidi.cz

 

Protokol průkazu pak obsahuje další informace jako:

 • stáří budovy,
 • zdroje tepla pro vytápění a teplou vodu,
 • používané palivo pro zdroj tepla,
 • údaje o vlastnostech a ploše obálky budovy (střecha, podlaha, fasáda, okna a informace například o tom, jak dobře těsní okna a dveře),
 • nedostatky budovy (např. kde uniká nejvíce tepla) a další.

Platnost PENB

 

Energetický štítek platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, resp. do provedení větší změny na již dokončené budově, která měla štítek zpracován, nebo do chvíle, než bude provedena změna týkající se vytápění, chlazení či přípravy teplé vody v dané budově. To znamená, že po každém větším zásahu do budovy bude potřeba nechat vyhotovit nový štítek, který bude odrážet novou skutečnost.

Energetický štítek PENB – cena

 

Cena PENB se pohybuje kolem 2 000 až 8 000 Kč. Částka ale může být i vyšší, jelikož se odvíjí od typu, velikosti či stáří stavby. Energetický štítek se vypracovává zhruba 10 pracovních dní.

Jak získat energetický štítek domu 2023?

 

PENB vám vyhotoví energetický specialista, který má oprávnění tyto průkazy zpracovávat. Seznam energetických specialistů najdete na stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu ČR.

Abyste získali energetický štítek, budete potřebovat projektovou dokumentaci, která obsahuje půdorys, řez a vizualizaci stavby, technickou zprávu o konstrukci a také popis vytápění a systémů na ohřev vody. Nezoufejte, pokud vám některé dokumenty chybějí, sehnat vám je pomůže stavební úřad, případně samotný energetický specialista.

Pokuta za chybějící energetický štítek

 

Pokud si říkáte, že za energetický štítek platit nebudete a že ho nepotřebujete, mějte na paměti, že v takovém případě vám hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč.