Evidenční kontrola vozidla: Vše, co potřebujete vědět

Abyste s autem mohli bez problémů jezdit a neobávat se pokuty, musíte projít evidenční kontrolou vozidla. Ta se provádí při každé změně majitele vozidla a nelze se jí vyhnout. Jejím cílem je prokázat, že stav auta odpovídá tomu, co je zapsáno v techničáku. Jak probíhá a co vše k evidenční kontrole potřebujete?

 

Co je evidenční kontrola vozidla?

 

Evidenční kontrola je fyzická kontrola vozidla, která má prokázat, že vozidlo odpovídá stavu uvedenému ve velkém a malém technickém průkazu, případně, pokud vozidlo nepodléhá registraci, v osvědčení o technické způsobilosti vozidla.


Kdy se dělá evidenční kontrola?

 

Evidenční kontrolu je nutné absolvovat při každé změně majitele, zápisu jiného vlastníka či přepisu v rámci dědictví. Kdy dále budete potřebovat evidenční kontrolu vozidla 2023? Při registračních úkonech, jako je:

 • přepis auta v registru motorových vozidel (převod z prodávajícího na kupujícího),

 • převod v rámci dědictví,

 • prodej vozidla do zahraničí,

 • převod historického vozidla,

 • ukončení leasingu (přepis na provozovatele),

 • zápis dalšího vlastníka,

 • registrace vozidla ze zahraničí, u kterého platí první STK (je mladší 4 let od první registrace v zahraničí),

 • zápis tažného zařízení.

Kde se dělá evidenční kontrola?

 

Evidenční kontrola se provádí na stanici technické kontroly (STK). Přijít můžete na kteroukoliv STK, není nutné se řídit místem bydliště. Je ale nutné počítat s čekací dobou, jelikož většina STK objednání na evidenční kontrolu silničního vozidla neumožňuje. 

 

Co se kontroluje při evidenční kontrole?
 

Při evidenční kontrole vozidla se kontroluje:

 • VIN vozidla,

 • typ motoru,

 • rozměry pneumatik a ráfků,

 • tažné zařízení,

 • počet míst k sezení,

 • výrobní štítek vozidla,

 • barva karoserie.


Evidenční kontrola silničního vozidla trvá jen chvíli (10–20 minut) a jejím výstupem je protokol o evidenční kontrole.


Evidenční kontrola – co je potřeba?

 

Co s sebou na evidenční kontrolu? Kromě auta podléhajícího kontrole s sebou musíte mít i určité doklady.

Evidenční kontrola – doklady:

 • doklad totožnosti,

 • malý a velký technický průkaz.

Jak probíhá evidenční kontrola?
 

Evidenční kontrola vozidla 2023 probíhá jednoduše:

 1. Přijeďte s vozidlem na stanici technické kontroly.

 2. Technik zkontroluje vozidlo a porovná faktický stav s údaji v technickém průkazu.

 3. Počkejte si na protokol o evidenční kontrole.


Evidenční kontrola – cena

 

Kolik stojí evidenční kontrola? Průměrná cena se pohybuje v rozmezí 300–800 Kč. Cena se ale odvíjí také od typu vozidla, tedy zda jde například o motorku, nebo osobní auto, a od druhu evidenční kontroly.

Ukázkový ceník služeb*

Osobní auto

Nákladní auto

Motocykl

Přípojné vozidlo

Evidenční kontrola

500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 Kč

Evidenční kontrola – opakovaná

200 Kč

200 Kč

200 Kč

200 Kč

Evidenční kontrola při dovozu ze zahraničí

800 Kč

800 Kč

800 Kč

800 Kč

Evidenční kontrola tažného zařízení

500 Kč

500 Kč

Evidenční kontrola před registrací

1 200 Kč

1 200 Kč

900 Kč

900 Kč

* Ceny jsou pouze orientační. (Zdroj: Dekra.cz)


Platnost evidenční kontroly 2023 aneb Jak dlouho platí evidenční kontrola?

 

Platnost evidenční kontroly je 30 dní od vystavení protokolu o evidenční kontrole vozidla. V této lhůtě je tudíž nutné stihnout přepis vozidla či jiný úkon.


Protokol o evidenční kontrole

 

Protokol o evidenční kontrole 2023 vám po ukončení evidenční kontroly vydá stanice STK většinou na počkání. Tento doklad slouží jako potvrzení, že skutečný stav vozidla souhlasí s údaji v technickém průkazu.

Protokol o evidenční kontrole – cena

 

Běžně za evidenční kontrolu 2023 zaplatíte v průměru kolem 400 Kč. Cena se ale odvíjí od typu vozidla i místa, kde se nachází STK.


Evidenční kontrola – motocykl
 

Evidenční kontrola motocyklu probíhá za stejných podmínek jako v případě auta. Musíte ji absolvovat při každé změně majitele. Kontroluje se rovněž zejména VIN motorky, typ motoru, barva, rozměr pneumatik a ráfků a výrobní štítek. S sebou mějte technický průkaz motocyklu a osobní doklady.
 

Evidenční kontrola nepojízdného auta
 

Evidenční kontrolu lze provést i u nepojízdného vozidla, ale pouze v případě, že jsou jasně vidět identifikační znaky, tedy VIN a typ motoru. Kontrola pak probíhá stejně jako u pojízdného vozidla.
 

Evidenční kontrola bouraného auta


Evidenční kontrolou může projít i bourané auto. Musí však být jasně prokazatelné, že se všechny součásti shodují s údaji v technickém průkazu. Pokud jsou kontrolované položky viditelné, není problém, aby auto prošlo evidenční kontrolou.
 

Evidenční kontrola bez auta


Evidenční kontrolu nelze provést bez fyzické přítomnosti auta nebo jeho komponentů, pokud jde o částečně rozebrané vozidlo.
 

Nevyhovující evidenční kontrola


Zjistil technik nesoulad mezi faktickým stavem vozidla a údaji v techničáku? Dojít k tomu mohlo například neodbornými úpravami na vozidle (změna barvy karoserie, výměna sedadel a jiné). V takovém případě bude v protokolu o evidenční kontrole uvedeno, že vozidlo z hlediska evidenční kontroly nevyhovuje. 

Přesto je možné tento protokol použít pro přepis vozidla. Je však nutné nalezené nesrovnalosti uvést do pořádku, jelikož vozidlo lze provozovat pouze s tím, co je uvedeno v techničáku.
 

Zdroj: Canva.com

 

Příklad:
Při kontrole se zjistilo, že rozměry pneumatik jsou jiné než uvedené v příslušných dokladech, vozidlo tak z hlediska kontroly nevyhovuje. Musíte proto provést dodatečný zápis do technického průkazu jiného, vyhovujícího typu pneumatik pro daný typ vozidla, ovšem dodatečný zápis je možný pouze na základě potvrzení autorizovaného zástupce výrobce dané značky.