Jak postupovat při dopravní nehodě? Potřebovat budete záznam o dopravní nehodě

K tomu, abyste se stali účastníkem dopravní nehody, stačí jen chvilka nepozornosti. Ta vás ale může stát nejen pár škrábanců na autě, ale i život. Víte, jak při dopravní nehodě postupovat? Kdy volat policii a jak řešit pojistnou událost s pojišťovnou?
 

Co dělat při dopravní nehodě?

 

Jestliže máte účast na dopravní nehodě a nejste vážně zraněni či v šoku, první, co byste měli udělat, je zastavit vozidlo a zabezpečit místo nehody:

 • zapněte výstražná světla,

 • vypněte motor,

 • oblékněte si reflexní vestu,

 • označte nehodu výstražným trojúhelníkem – umístěte ho na okraj silnice tak, aby jej řidiči projíždějící kolem zřetelně viděli. Minimální vzdálenost výstražného trojúhelníku za vozidlem je 50 metrů, na dálnici pak 100 metrů.

Pak pokračujte zjištěním zdravotního stavu posádky – zda není někdo zraněný a nepotřebuje první pomoc. Pokud jsou při nehodě zranění lidé, poskytněte jim první pomoc a vždy kontaktujte záchrannou službu (155), hasičský sbor (150), Policii ČR (158), nebo evropskou tísňovou linku (112).

TIP: Nainstalujte si do telefonu aplikaci Záchranka. Ta je přímo napojena na systém záchranných služeb v Česku a stačí zmáčknout tlačítko, kterým zároveň vytočíte záchrannou službu a odešlete záchranářům nouzovou zprávu s vaší polohou. Funguje i na horách a podle GPS signálu sama rozezná, kde se nacházíte a odešle zprávu horské službě.
 

Zdroj: Canva.com

 

Kdy je nutné volat k dopravní nehodě policii?

 

Povinnost nahlásit dopravní nehodu se vztahuje na případy, kdy:

 • došlo ke zranění,

 • došlo ke škodám na majetku třetích osob,

 • výše škody na některém z poškozených vozidel je více než 100 tisíc korun,

 • nedohodli jste se s účastníky nehody na tom, kdo nehodu zavinil, a tudíž nejste schopni vyplnit záznam o dopravní nehodě.

S vozidlem nijak nemanipulujte, dokud nepřijede policie. Pouze pokud je to nezbytně nutné, například pro vyproštění zraněných osob, nebo aby byl umožněn průjezd vozidel záchranného systému.

Dopravní nehodu vždy zdokumentujte – zaznamenejte polohu vozidel například barevným sprejem, křídou. A vyfoťte si škody. Ušetříte tím práci nejen policii, ale také sobě při komunikaci s pojišťovnou.

Sjednejte si havarijní pojištění online

Z povinného ručení vám převedeme všechny bonusy a na nová auta garantujeme cenu po dobu 5 let.

Co dělat, když je někdo zraněný?
 

Pokud byli při nehodě zraněni lidé, ze všeho nejdřív zjistěte rozsah zranění a poskytněte první pomoc. Menší zranění, jako jsou odřeniny či lehké zlomeniny, můžete před příjezdem záchranářů ošetřit sami.
 

Jak zjistit, zda je zraněný při vědomí?

 

 • Oslovte ho, nebo s tím lehce zatřeste – pokud zraněný nereaguje, je v bezvědomí a tento stav je nutno co nejrychleji řešit.

 • Uvolněte dýchací cesty (jestli je zraněný ve vozidle, nevytahujte ho a úkon proveďte v autě).

 • Jestli zraněný dýchá normálně (zjistíte pohledem, poslechem a pozorováním pacienta po dobu 10 vteřin, kdy se musí alespoň 2krát normálně nadechnout) nechejte ho ve vozidle za uvolnění dýchacích cest.

 • V případě, že zraněný nedýchá normálně (či si tím nejste jisti), můžete se ho pokusit z vozidla vyprostit – vyproštění provádějte co možná nejšetrněji a jen v případech, kdy je nutná první pomoc v podobě resuscitace, či je blokován přístup k dalším zraněným.

 

Pokud si nejste jisti, jak správně provést první pomoc, následujte pokyny, které vám bude říkat dispečer záchranné služby. Ten s vámi bude ve spojení až do příjezdu záchranných složek.
 

TIP: Pokud si chcete ulehčit starosti, tak nezapomeňte na pojištění auta.
 

Vyplňte Záznam o dopravní nehodě

 

Evropský záznam o dopravní nehodě sice už není součástí povinné výbavy, ale určitě doporučujeme ho mít vždy ve vozidle s sebou. Budete ho vyplňovat v případech, kdy není nutné k nehodě volat policii.
 

Kde sehnat formulář záznamu o dopravní nehodě?

 

Jelikož není stanovena žádná jednotná forma, doporučuje se využívat právě Evropský záznam o dopravní nehodě, který si můžete snadno stáhnout na stránkách Ministerstva dopravy.

Rovněž ho seženete i na pobočce pojišťovny.

Pokud stahujete černobílou formu formuláře, musíte ho mít vytištěný 2krát. Standardní formulář od pojišťovny je propisovací.


Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

 

Možná budete tápat v tom, jak vyplnit společný záznam o dopravní nehodě dvou vozidel. Není to ale těžké. Ve formuláři vyplňujete kontaktní údaje účastníků nehody, informace o vozidlech účastníků a také informace o pojišťovně. Dále se také vyplňuje, kdo byl ve chvíli nehody řidičem. V neposlední řadě se do formuláře také zakreslí průběh nehody a poškození vozidla.

 

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě – krok za krokem

 

Záznam o dopravní nehodě musí obsahovat:
 

 1. Datum nehody – uveďte datum i čas nehody.

 2. Místo nehody – uveďte místo, kde se nehoda stala co možná nejpřesněji (ulice, číslo domu, kilometr silnice či dálnice, směr, obec a další podrobnosti).

 3. Zranění – pokud se někdo při nehodě zranil, zaškrtněte toto políčko.

 4. Škoda na dalších autech nebo předmětech – pokud při nehodě došlo ke škode na dalších autech nebo předmětech, zaškrtněte toto políčko.

  Pozn.: V případě, že jsou u nehody zranění nebo došlo k poškození dalšího majetku a zaškrtli jste políčko 3 nebo 4, případně obě, je nutné k nehodě volat policii.
   

 5. Svědci – uveďte informace o případných svědcích nehody, co možná nejpodrobněji (jméno, adresa, telefon atd.).

 6. Pojistník a pojištěný – uveďte informace o majitelích (resp. pojistníkovi a pojištěném) vozidel A i B, vycházejte z údajů na zelené kartě.

 7. Vozidlo – uveďte informace o autech A i B, vycházejte opět z údajů na zelené kartě.

 8. Pojistitel – uveďte údaje o pojišťovnách obou účastníků, opět vycházejte z údajů na zelené kartě.

 9. Řidič – uveďte informace o řidičích vozidel A a B.

 10. Body střetu – šipkou vyznačte, na kterých místech auta došlo ke střetu.

 11. Viditelná poškození – stručně popište viditelná poškození na svém autě po nehodě.

 12. Okolnosti dopravní nehody – vyznačte body, které odpovídají situaci obou aut při nehodě a následně uveďte počet označených políček.

 13. Náčrt nehody – co nejpřesněji se pokuste zakreslit průběh nehody (nákres silnice, šipkami pak označte směr jízdy vozidel, označte ulice, dopravní značky atd.).

 14. Podpis – formulář musí podepsat oba účastníci nehody.


Pozn.: V případě, že jsou u nehody zranění nebo došlo k poškození dalšího majetku a zaškrtli jste políčko 3 nebo 4, případně obě, je nutné k nehodě volat policii.

Pokud si nebudete jisti, jak vyplnit záznam o dopravní nehodě, podívejte se na vzor vyplněného záznamu o dopravní nehodě, který si můžete prohlédnout na stránkách Ministerstva dopravy.

Záznam o dopravní nehodě je rozdělen na dva sloupce – modrý a žlutý. Doporučujeme si sloupce viditelně nadepsat jako viník a poškozený, lépe se zorientujete, kde co vyplnit.

Na závěr musí formulář oba účastníci podepsat, čímž stvrzují pravdivost uvedených údajů a souhlas s informacemi ve formuláři. Každý účastník bude mít svou kopii formuláře, proto je nutné mít více kopií, pokud si formulář stahujete a tisknete sami.

 

Nahlaste nehodu pojišťovně
 

Nakonec nahlaste nehodu pojišťovně.
 

 • Jste viník – jste povinen poškozenému poskytnout všechny potřebné informace, aby mohl uplatnit právo na náhradu škody. Doporučujeme také nahlásit škodu vaší pojišťovně.

 • Jste poškozený – od viníka získejte všechny potřebné informace k uplatnění práva na náhradu škody a nahlaste pojistnou událost.


Náhrada škody se vždy uplatňuje u pojišťovny viníka.

TIP: V případě nárazu vozidla nebo střetu se zvěří se hodí mít uzavřené havarijní pojištění. Jeho cenu vám za pár minut vypočte kalkulačka havarijního pojištění.