Jízda na červenou: Jaká vás čeká pokuta a kolik bodů dostanete?

Jízda na červenou je jedním z nejzávažnějších přestupků, které řidiči mohou spáchat. Ohrožují tak nejen své životy, ale i životy svých spolucestujících a dalších účastníků silničního provozu. Jaké pokuty vás za jízdu na červenou čekají?

Foto: Freepik.com

Obsah článku:

Projetí na červenou se možná někomu nemusí jevit jako závažný přestupek. Křižovatky ale patří mezi místa s nejvyšším rizikem dopravních nehod a jízda na červenou toto riziko dramaticky zvyšuje. Při srážce, která vznikne následkem projetí na červenou, obvykle dochází k těžším zraněním a úmrtím.

 

Jak funguje detekce jízdy na červenou?


Detekce jízdy na červenou se obvykle provádí pomocí kamerového systému, který se skládá ze dvou kamer.

 • Přehledová kamera snímá celou křižovatku a zaznamenává situaci v ní.
 • Referenční kamera snímá situaci zezadu a zachycuje registrační značku vozidla, které projíždí na červenou.

 

Jak systém funguje aneb důkaz jízdy na červenou


Kamery jsou umístěny tak, aby snímaly semafor a příčnou čáru, a systém detekuje průjezd vozidla na červenou.

 • Přehledová kamera snímá semafor a zaznamená, že se rozsvítila červená.
 • Referenční kamera snímá registrační značku vozidla, které projíždí na červenou.
 • Systém porovná obraz z obou kamer a určí, zda vozidlo projelo na červenou. Pokud ano, systém uloží záznam a odešle ho na úřad zabývající se dopravními přestupky.

 

Jízda na červenou – pokuta


Výše pokuty za jízdu na červenou se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, a závisí na závažnosti přestupku.

Jízda na červenou bez ohrožení

 • Pokuta na místě: 2 500 Kč.
 • Pokuta ve správním řízení: 2 500 až 5 000 Kč.


Jízda na červenou s ohrožením

 • Pokuta na místě: 4 500 Kč.
 • Pokuta ve správním řízení: 4 500 až 7 500 Kč.


Jízda na červenou s těžkým ohrožením

 • Pokuta ve správním řízení: 7 000 až 10 000 Kč.
 • Zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok.

 

Jízda na červenou – body


Počet udělených trestných bodů za projetí na červenou se stejně jako výše pokuty odvíjí od závažnosti přestupku.

 • Jízda na červenou bez ohrožení – 5 bodů.
 • Jízda na červenou s ohrožením – 7 bodů.
 • Jízda na červenou s těžkým ohrožením – 7 bodů.


Kromě pokuty a připsání bodů do evidenční karty mohou řidiče za průjezd na červenou čekat i další sankce, jako náhrada škody v případě, že dojde k dopravní nehodě, a povinná účast na dopravněvýchovném kurzu.

Navíc se může pokuta za jízdu na červenou zdvojnásobit, pokud řidič spáchá tento přestupek opakovaně během 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. A řidič, který má v kartě řidiče 12 a více bodů, může přijít o řidičský průkaz.

 

Jízda na oranžovou


Projetí křižovatky na oranžovou (resp. žlutou) není v Česku přímo zakázáno, ale je třeba k dané situaci přistupovat s velkou opatrností. Zákon o silničním provozu říká, že na oranžovou mají řidiči zpomalit nebo zastavit vozidlo, pokud to lze učinit bezpečně. Jízda na oranžovou s sebou nese také značná rizika, mimo jiné může mít řidič špatný odhad, nezareagovat dostatečně rychle na dopravní situaci a může způsobit nehodu, nebo dokonce může nabýt falešného pocitu bezpečí a opět způsobit nehodu.

Kdy můžete projet na oranžovou?

 • V křižovatce není žádné vozidlo, které má přednost v jízdě.

 

Pokuta za jízdu na oranžovou


Policie vás sice za samotnou jízdu na oranžovou pravděpodobně pokutovat nebude, ale pokud přitom způsobíte nehodu, bude se posuzovat, zda jste mohli bezpečně zastavit. V takovém případě už můžete dostat pokutu za to, že jste nedali přednost v jízdě, nebo za jiné porušení povinností řidiče.