Konflikt v Izraeli

V souvislosti s aktuální situací v Izraeli sdělujeme, že válečný konflikt, resp. teroristické útoky jsou v souladu s pojistnými podmínkami důvodem pro uplatnění pojistného plnění z pojištění přerušení cesty (pokud již se nacházíte v zahraničí v postižené oblasti) i z pojištění stornopoplatků, varianta rozšířená (kompenzace uhrazených služeb před odjezdem postižené oblasti v zahraničí). 


Pro uplatnění pojistného plnění je třeba doložit relevantní dokumentaci, zejména:

 

  • doklad o uhrazení cestovní služby, která nemůže být využita (např. letenka, ubytování),
  • potvrzení cestovní kanceláře, dopravce nebo jiného poskytovatele cestovních služeb, že zájezd/cestovní služba nebyla kompenzována jinak,
  • dokument potvrzující výši uhrazeného stornopoplatku.