Možnosti efektivní opravy vozidla

Život mnohdy přinese i nemilé situace a pokud nastanou, je dobré být na ně připravený.

Pokud byste byli nuceni řešit škodu na svém vozu, věděli byste, jak postupovat a do jakého servisu zajet? Abychom Vám pomohli se rozhodnout, připravili jsme pro Vás jednoduchý přehled možností spolu s rekapitulací hlavních výhod a nevýhod. 

Autorizovaný servis

 

Autorizované servisy řidiči často vnímají jako ty nejkvalitnější na trhu a často o jiných možnostech ani neuvažují. Ovšem ne vždy musí být autorizovaný servis jediným a nejlepším řešením, a to i tehdy, kdy máte vůz v záruce.

Na první pohled autorizované servisy nabízejí celou řadu výhod –  jistotu dodržování postupů a standardů servisu dané značky, používání pouze originálních náhradních dílů, špičkové diagnostické vybavení a dílenské přípravky doporučené výrobcem, vysokou odbornost personálu a pravidelné školení mechaniků...

Na druhou stranu všechny tyto benefity nejsou zadarmo a servis si je nechá odpovídajícím způsobem zaplatit. 

Vyšší cena za opravu vozu následně uvádí klienta v riziko, že pojistná událost na jeho voze bude posouzena jako totální škoda a servis nebude opravu vozu po dohodě s pojišťovnou vůbec provádět, protože náklady na opravu mohou přesáhnout aktuální hodnotu vozu.
Zároveň klientovi hrozí vyšší míra spoluúčasti.
U parciálních škod mají vysoké ceny vliv na škodní průběh pojištění, který může zdražit pojistné na další období. 

kvalitní diagnostika a špičkové vybavení servisu

garance kvality opravy a odbornosti personálu a postupů

zkušenosti se servisem přímo vašeho modelu vozu

vysoká cena opravy může do budoucna zvýšit cenu pojištění

riziko vyšší spoluúčasti při škodě

vyšší ceny služeb nesou riziko toho, že cena opravy převýší aktuální hodnotu vozu a škoda bude posouzena jako totální

Nezávislý (neautorizovaný) servis prověřený pojišťovnou

 

Navštívit náhodně vybraný servis by mohl být risk, a proto jsme pro Váš vůz vytipovali nezávislé servisy, které si udržují velmi vysokou odbornost oprav i kvalitu služeb a které jsou pod naším stálým drobnohledem.

Smluvní servisy ČSOB Pojišťovny jsou pečlivě vybírány. Před uzavřením smlouvy o spolupráci posuzujeme nejen odbornost prací, ale i úroveň jednání s klienty. 
Díky úzké spolupráci smluvní servis dobře zná prostředí ČSOB Pojišťovny, ví, jak pojišťovna postupuje, jaké uznává postupy a jaké sazby jsou akceptovány. Klient se tak nevystavuje riziku, že si část opravy nad rámec uznávaných standardů bude muset hradit sám. 
Výhodou je také to, že nutnou administrativu a komunikaci s pojišťovnou vede smluvní servis sám, což je pro klienty mnohdy nedocenitelná výhoda.


Velkou výhodou nezávislých servisů je to, že nejsou - tak jako servisy autorizované - tak přísně vázány striktními pracovními postupy. Nezávislé servisy zpravidla nabízí širší možnosti v posouzení toho, jaká oprava je s ohledem na stáří a hodnotu vozu skutečně adekvátní. Cena opravy vozu pak může být výrazně řádově nižší. Cenu samozřejmě příznivě ovlivňuje také to, že servis nemusí využívat pouze originální díly jednoho výrobce a značky. 

O záruku opravy se nemusíte obávat. Záruka na odvedenou práci je 6 měsíců a na náhradní díly 2 roky, toto je dáno zákonem a platí jak u autorizovaného, tak u nezávislého servisu.

Ani pokud máte vůz v záruční lhůtě se nemusíte obracet výhradně na autorizovaný servis. Ten jste povinen navštívit pouze v případě, kdy na svém voze objevíte vadu vzniklou v průběhu výroby, tedy takovou, za níž nese odpovědnost výrobce.

pokud je možné opravit vůz více způsoby, máte větší prostor na domluvu

úzká spolupráce s pojišťovnou při řešení škody

prověřená odbornost oprav

servis nemůže řešit záruční opravy

Najděte servis ve svém okolí

Síť našich smluvních servisů je bohatá. Najděte ten svůj, který vám bude vyhovovat!