Převod nemovitosti: Jak na to, aby šlo vše hladce?

Konečně jste po dlouhém hledání našli své vysněné bydlení a jediné, co vás dělí od spokojenosti, je přepis nemovitosti na nového majitele? Nebo jste možná straně prodávajícího, získali jste nemovitost darem či dědictvím. Přepis nemovitosti na katastru vás nemine. Jak na to, abyste vše vyřešili snadno a rychle?

 

Převod nemovitosti není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát, celý proces je poměrně komplikovaný a vyžaduje součinnost všech stran. Pokud jste při koupi nebo prodeji nemovitosti spolupracovali s realitní kanceláří či jiným poradcem, tuto záležitost vám pomůže vyřešit. Případně je vždy lepší mít k převodu nemovitosti po ruce právníka, který si s přepisem hravě poradí.

 

TIP: Nezapomeňte si pojistit váš byt nebo dům a sjednejte si pojištění nemovitosti.

 

 

Kdy budete řešit převod nemovitosti?

 

Převod nemovitosti řeší vždy oficiální vlastník nemovitosti, ať stávající, nebo budoucí – prodejce či kupující, rodič převádějící nemovitost na dítě, dědic. Je také možné pověřit převodem třetí osobu, zpravidla to bývá realitní kancelář či specializovaný právník – zmocněná osoba musí mít vždy udělenou úředně ověřenou plnou moc.

 

Nejčastější důvody převodu nemovitosti:

 

 • prodej nemovitosti,
 • koupě nemovitosti,
 • dědictví,
 • darování.

 

V případě prodeje a koupě budete vždy potřebovat kupní smlouvu, na jejímž základě se podá žádost o vklad nemovitosti do katastru. Smlouva, resp. podpisy na ní musí být úředně ověřeny.

Při dědictví se o přepis nemovitosti většinou postará notář, který má na starost dědické řízení.

Jestli jste nemovitost získali darem, je nutná k přepisu darovací smlouva. O převod pak může požádat jak darující či obdarovaný, tak i zmocněná osoba s plnou mocí.

 

Na co myslet před samotným převodem nemovitosti?

 

 • Ověřte vlastníka nemovitosti v katastru.
 • Zkontrolujte další související pozemky a podíly vlastníka na nemovitostech, které jsou součástí přepisu.
 • Zkontrolujte věcná břemena a práva, která se vážou k nemovitosti (zástavní právo, zatížení hypotékou, exekuce a další).
 • Prohlédněte si nemovitost také fyzicky, zda nemá skryté vady.

 

 

Co je potřeba k přepisu nemovitosti?

 

Proces převodu nemovitosti má několik fází, kterými musíte projít krok po kroku.

 

 

1. Smlouva o převodu nemovitosti (kupní či darovací smlouva)

Jako první vás čeká sepsání smlouvy o převodu nemovitosti. Ta musí obsahovat všechny náležitosti a být sepsána opravdu pečlivě, i malý překlep vám může způsobit velké problémy.

Smlouvu o převodu nemovitosti, i když na internetu najdete mnoho vzorů, doporučujeme nechat sepsat právníkem. Budete tak mít jistotu, že je vše správně. Vždy v ní musí být uvedeno jméno obou stran (prodávající i kupující), informace o nemovitosti, včetně souvisejících pozemků, věcných břemen a práv, částka, způsob a lhůta úhrady.

Kopie smlouvy, kterou budete zasílat na katastrální úřad, pak musí být úředně ověřena.

 

 

2. Platba

V případě platby za nemovitost platíte ještě před samotným převodem. V tomto případě doporučujeme využít advokátní úschovnu či realitní kancelář. Funguje to tak, že kupující převede peníze na účet advokáta a prodávající je dostanete ve chvíli, kdy bude nemovitost přepsaná v katastru na nového majitele.

 

 

3. Zápis do katastru nemovitostí

Pro zápis nového majitele do katastru nemovitostí budete potřebovat:

 

 • vyplněný formulář Návrh na vklad do katastru nemovitostí. Ten najdete online i na pobočkách katastrálních úřadů. Případně lze také využít aplikaci od ČÚZK a formulář vyplnit a následně ho lze vytisknout (případně lze návrh podat i elektronicky).
  Mějte vždy 2 kopie formuláře – jeden odevzdáte úřadu a druhý bude sloužit jako potvrzení, že jste návrh podali,

 

 • vkladovou listinu, tedy kupní či darovací smlouvu,
 • případné přílohy jako prohlášení vlastníka či geometrický plán,
 • zaplatit správní poplatek 1 000 Kč.

 

Jak dlouho trvá přepis na katastru nemovitostí?

Po doručení všech potřebných dokumentů katastrálnímu úřadu bude na nemovitost vyznačena tzv. plomba. Zápis do katastru pak proběhne nejpozději do 30 dní (nejdříve do 20 dní).

Převod nemovitosti je kompletní v momentě zápisu do katastru nemovitostí.

 

 

4. Daň z převodu nemovitosti (nově daň z nabytí nemovitých věcí)

Daň z nabytí nemovitých věcí byla 26. září 2020 zrušena, tedy se již neplatí.

 

Kdo platí daň z převodu nemovitosti?

Jelikož je již zrušena nemusíte si s placením daně lámat hlavu. Dříve ji však platil ten, kdo byl nabyvatelem nemovitosti, tedy kupující. Sazba daně byla 4 % ze základu daně.

 

Pokud jste prodávající, daním se nevyhnete

Jelikož prodej nemovitosti představuje příjem prodávajícího, je potřebné ho vykázat v daňovém přiznání. V tomto případě se tento příjem daní sazbou 15 %. Ovšem jsou zde výjimky, které prodávajícího od placení dane osvobozují:

 

 • nemovitost vlastní déle jak 5 let,
 • v nemovitosti bydlí více jak 2 roky,
 • získané finance z prodeje využil k řešení vlastní bytové situace.