Převozní značky vozidel 2024: K čemu slouží a jaké je jejich platnost?

Koupili jste si auto, ať už nové nebo ojeté, a teď ho potřebujete dostat domů? Pak budete potřebovat převozní značku. Ta slouží jako dočasná registrační značka k tomu, abyste vozidlo mohli legálně přepravit po silnici do místa určení. Kde ji získáte a jak dlouho platí?

Foto: Unsplash.com

Obsah článku:

Co jsou převozní značky a k čemu slouží?


Převozní značky, lidově nazývané „převozky“, jsou jednorázové dočasné doklady, které opravňují k převozu silničního vozidla z místa jeho prodeje do místa registrace (většinou bydliště nového majitele).

 

Zelená převozní značka 2024


Převozky jsou vyrobeny z pevného papíru a od těch běžných se liší nejen jiným materiálem, ale i dobou platnosti a umístěním. V ČR jsou převozní značky zelené a umisťují se za zadní sklo. Na každé značce najdete písmeno, které značí okres, ve kterém byla vydána, pořadové číslo značky a razítko s podpisem prodejce.

Pozor, zelené převozní značky platí pouze na území ČR a nesmíte s nimi vycestovat do zahraničí. Nejsou určeny ani pro převoz auta ze zahraničí – zde je potřeba si vyřídit převozní značku v daném státě, např. při koupi a převozu auta z Německa potřebujete německou převozní značku.

 

Platnost převozní značky 2024


Převozní značky v Česku mají krátkou a omezenou platnost, a to 10 dní od vydání. Po uplynutí doby platnosti už je nesmíte používat.

 

Kdo vydává převozní značky?


V ČR vydává převozní značky dopravní inspektorát a jsou určeny pouze pro určené subjekty jako jsou prodejci či dovozci aut. Ti je následně mohou vydávat kupujícímu.

 

Jak získat převozní značky v roce 2024?


Převozní značky získáte na registračním úřadě v místě prodeje nebo od následujících subjektů:
 

  • Autobazary a prodejci automobilů: Provozovatelé autobazarů a prodejci automobilů, kteří jsou registrováni u příslušného orgánu státní správy, vám převozní značky mohou opatřit v rámci prodejní transakce.
  • Stanice technické kontroly: Převozky vydávají také STK, které mají k dispozici systém pro evidenci převozních značek.
  • Policie ČR: V odůvodněných případech může převozní značku vydat i Policie ČR.

 

Nezapomínejte, že i na vozidlo s převozní značkou se vztahuje povinnost mít sjednané povinné ručení. Kromě toho s sebou při převozu mějte také kupní smlouvu, fakturu nebo jiné doklady dokazující, že jste kupujícím daného auta.

Spočítejte si cenu povinného ručení

Využijte naši kalkulačku povinného ručení pro snadné a rychlé sjednání online.

Převozní značky v EU


V Evropské unii neexistuje jednotná úprava pro převozní značky. Každý členský stát má vlastní pravidla a předpisy týkající se jejich vydávání a používání. Obecně platí, že převozní značky slouží k dočasnému označení silničních vozidel při jejich převozu z jednoho místa na druhé. Mají omezenou platnost, která se v jednotlivých zemích liší.

 

Převozní značky Česká republika


Česko používá zelené převozní značky s platností 10 dní. Jejich pořízení je obvykle zdarma.

 

Převozní značky Slovensko


Na Slovensku se pro převoz silničních vozidel používají dva typy převozních značek:
 

  • Převozní značky typu C: Zelené značky slouží pro převoz vozidel v rámci Slovenska a do České republiky. Mají platnost 10 dní a jejich pořízení stojí okolo 30 EUR.
  • Osobitá evidenční čísla: Bílé značky s modrým pruhem jsou určeny k mezinárodnímu převozu vozidel mimo EU. Mají platnost 30 dní a jejich pořízení stojí okolo 60 EUR.

 

Pro získání převozních značek na Slovensku navštivte pobočku Policejního sboru SR.

 

Převozní značky Německo


V Německu se pro převoz silničních vozidel rovněž používají dva typy převozních značek:
 

  • Kurzzeitkennzeichen: Značky se žlutým pruhem slouží k převozu vozidel v rámci Německa a do České republiky. Mají platnost 5 dní a jejich pořízení stojí okolo 100 eur.
  • Zollkennzeichen: Značky s červeným pruhem jsou určené pro mezinárodní převoz vozidel mimo EU. Mají platnost 15 dní a jejich pořízení stojí okolo 150 eur.

 

Pro získání převozních značek v Německu navštivte tamní registr motorových vozidel, který vám značky po předložení potřebných dokladů vydá.

 

Převozní značky Rakousko


V Rakousku se pro převoz silničních vozidel používají červené převozní značky s názvem Überstellungskennzeichen. Mají platnost 5 dní a jejich pořízení stojí okolo 30 eur.

 

Převozní značky Holandsko


V Nizozemsku se pro převoz silničních vozidel používají bílé převozní značky s názvem Kentekenplaat voor schorsing. Mají platnost 30 dní a jejich pořízení stojí okolo 30 eur. Získáte je na úřadě pro silniční dopravu po předložení dokladů jako kupní smlouva, doklad o platném pojištění, technické způsobilosti a dokladu totožnosti.