Revize elektroinstalace: Kdy je potřebná a kolik vás bude stát?

Co je elektroinstalace?

 

Elektroinstalace je označení veškerých elektrických rozvodů, jako jsou zásuvky, vodiče, rozvaděče, jističe, vypínače, ale také spotřebiče a další. Jde vlastně o soustavu elektrických zařízení, která slouží k vedení a ovládání elektřiny. Elektroinstalace v domě či bytě začíná v normované skříni, kde jsou umístěny hlavní jističe, a odtamtud pak vedou rozvody elektřiny po celém domě k jednotlivým vypínačům, zásuvkám a jinými.

Pokud se rozhodnete například pro rekonstrukci staršího bytu, pravděpodobně budete muset vyměnit také rozvody elektřiny v bytě. Kombinace nových spotřebičů, které mohou být náročnější na napětí, a starých rozvodů nemusí fungovat a výsledkem bude, že vám budou neustále vypadávat pojistky, v horším případě hrozí nebezpečí požáru. Rozvody elektrické energie, resp. jejich instalace proto podléhá přísným normám a není tedy nejlepší nápad dělat rozvody elektřiny svépomocí, pokud nejste elektrikář.

V případě, že jde o rozvody elektřiny v domě, myslete na to, že jiné jsou potřebné v dřevostavbě a jiné třeba ve zděném objektu. Vždy se proto nejdříve poraďte s odborníkem, než se do rekonstrukce elektroinstalace pustíte.

Zdroj: Canva.com

 

Co je revize elektroinstalace?

 

Revize elektroinstalace je kontrola veškerých rozvodů elektrické energie. Jde o posouzení, zda je elektroinstalace v bytě či domě v pořádku z hlediska bezpečnosti a zda je provozuschopná.

Revize elektro začíná vizuální a „hmatovou“ prohlídkou, tedy prohlédnutím rozvodů a případným zataháním za vodiče pro zjištění, zda nejsou uvolněné. Součástí revize je také kontrolní měření, kontrola technické dokumentace a ověření její shody se skutečným provedením i posouzení vhodnosti použitých komponent.

 

Kdy je potřeba revize elektro?


Nejdůležitějším důvodem revize elektroinstalace je bezpečnost. Dalším důvodem může být také povinnost pravidelné revize. Elektrorevizi si také může vyžádat například pojišťovna v souvislosti s podmínkami pojištění majetku. Existují rovněž případy, kdy je vhodné provést revizi elektroinstalace, i když není povinná nebo vyžádaná. Dobrovolná revize elektro se doporučuje v případech:

 • kdy děláte změny v elektroinstalaci (instalace nového rozvaděče, výměna kabelů, změna umístění zásuvek),

 • kdy kupujete nový byt nebo dům,

 • kdy pozorujete problémy s elektřinou (například časté vypadávání pojistek),

 • kdy rekonstruujete.

V každé nemovitosti se ale doporučuje provádět revizi pravidelně, i když není povinná, a to v intervalu zhruba každých 5 let.


Kdy nastává povinnost revize elektroinstalace?

 

Revize elektroinstalace se řídí dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2. V těchto normách je přesně stanoven průběh revize, co a v jakém pořadí se kontroluje a také náležitosti revizní zprávy.

Dále tyto normy určují povinnost pravidelné revize elektroinstalace například pro vlastníky bytových domů, a to ve společných prostorách domu, nebo pro firmy. Stejně tak se povinnost vztahuje na případy, kdy se do provozu uvádí nové elektrické zařízení (například v novostavbách).

 

Revize elektroinstalace – jak často?

 

Normy rovněž určují lhůty pravidelných revizí, a to podle prostoru a prostředí.

 

Typ prostoru

Pravidelná revize

kancelář

každých 5 let

škola, školka, hotel

každé 3 roky

divadlo, obchodní dům (budovy s více než 250 lidmi)

každé 2 roky

bytové domy

každých 5 let

pojízdné a přenosné prostředky (stánky, karavany, pojízdné prodejny)

každý 1 rok

 

Prostředí se pak rozlišuje například normální (revize každých 5 let), vlhké, prašné a studené (revize každé 3 roky) nebo venkovní pod přístřeškem (revize každé 4 roky).

 

Typy revizí elektroinstalace

 

Existuje několik typů elektrorevizí:

 • Výchozí revize elektroinstalace se vztahuje na každé elektrické zařízení před uvedením do provozu. Výchozí revizi stanovuje stavební zákon jako nedílnou součást kolaudace nemovitosti.

 • Pravidelná revize elektroinstalace probíhá v pravidelných intervalech, rozsahem a náročností je většinou stejná jako výchozí revize. Hlavním cílem pravidelné revize je určit, zda nedošlo k nadužívání či opotřebení některých komponent či ke změnám v elektroinstalaci.

 • Mimořádná revize elektroinstalace se provádí v případech, kdy nastává pochybnost o úplnosti nebo kvalitě revize výchozí či pravidelné, ale také tehdy, když došlo ke změnám v elektroinstalaci a je nutné tyto změny zkontrolovat, to platí například při rekonstrukcích.

 

Kdo dělá revize elektroinstalace?

 

Elektrorevize může dělat pouze odborník a certifikovaný revizní technik, který disponuje osvědčením dle vyhlášky 50/1978 Sb., nebo podle nového zákona 250/2021 Sb. platného od 1. 7. 2022 a zároveň má oprávnění k provádění revizí, které vydává Technická inspekce ČR. Určitě se vám nevyplatí dělat revizi svépomocí. 

Pozn.: Vyhláška 50/1978 Sb. Byla v roce 2022 zrušena a nahrazena zákonem 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Oprávnění vydaná dle vyhlášky 50/1978 Sb. jsou stále platná po celou dobu, na kterou byla vydána. Nové zkoušky pro získání oprávnění už se však budou dělat dle nového zákona a TIČR je bude vydávat na dobu 10 let.
Zdroj: gcom.cz

Revizního technika s potřebným oprávněním najdete v seznamu revizních techniků TIČR. Výsledkem revize by měla být revizní zpráva, v níž najdete také případná doporučení, co je potřeba předělat.

 

Revizní zpráva elektroinstalace


Revizní zpráva elektroinstalace musí uvádět:

 • typ revize,

 • vymezení elektrického zařízení,

 • přístroje, které byly použity k měření,

 • naměřené hodnoty,

 • provedené úkony revize,

 • zjištěné závady,

 • začátek a konec revize,

 • jméno a podpis revizního technika.

 

Co budete k revizi elektro potřebovat?


Před elektrorevizí si připravte:

 • projektovou dokumentaci (její součástí by mělo být i schéma elektroinstalace v panelovém bytě nebo domě),

 • dokumenty k rozvaděčům, 

 • prohlášení o shodě nebo certifikaci všech komponent, které jsou součástí elektroinstalace,

 • poslední revizní zprávu, pokud jde o pravidelnou revizi.

Nezapomínejte, že technikovi také musíte umožnit přístup ke všem elektrickým zařízením a součástem elektroinstalace, a to včetně rozvodů ve sklepě a na půdě či například zásuvek k vestavěným spotřebičům.

 

Kdy je potřebná výměna elektroinstalace?

 

Rekonstrukce elektroinstalace v panelovém bytě nebo domě není povinná, avšak v případě starší nemovitosti nemáte záruku, že rozvody bezpečně utáhnou chod všech elektrických spotřebičů v domácnosti.

Nikde není stanovena přesná doba, po které je potřeba rozvody elektřiny vyměnit. Varovným signálem mohou být časté problémy s elektřinou. Rekonstrukce elektroinstalace bude nezbytná také tehdy, když budete chtít například přejít na topení elektřinou. 

Odborníci jako hraniční časové období pro výměnu elektroinstalace uvádějí 25 let, jelikož se před touto dobou používaly zejména hliníkové vodiče. Ty se ale, laicky řečeno, časem ztenčují a postupně tak uvolňují spoje v rozvodech. Podle aktuálně platných norem je navíc používání hliníkových vodičů zakázáno a používá se měď a jiné odolnější materiály. Pokud se tedy stěhujete do starší nemovitosti, určitě byste měli nechat udělat revizi elektroinstalace, která vám řekne, jak na tom jste.

 

Cena revize elektroinstalace

 

Cena revize elektro se odvíjí od charakteristik objektu jako je jeho velikost a složitost elektroinstalace, kde revize proběhne. Orientačně se ceny revize pohybují od 2 000 do 5 000 korun. Například cena revize elektroinstalace domu se dvěma podlažími vyjde asi na 3 500 korun. Naproti tomu za revizi 3pokojového bytu zaplatíte zhruba do 2 000 korun.

 

Jaké jsou další běžné elektrorevize?

 

Kromě obecné revize elektroinstalace se setkáte také s dalšími elektrorevizemi:

 

Revize elektrospotřebičů

Revize elektrických spotřebičů se nejčastěji provádějí ve firmách a státních institucích, kde také podléhají přísným pravidlům. V domácnostech se ale takovéto revize běžně nedělají. Ve firmách revizi spotřebičů podléhají nejen „domácí“ spotřebiče, ale také kancelářské zařízení jako kopírky a samozřejmě jakékoliv elektrické ruční nářadí. Revize elektrospotřebičů má stejný postup jako běžná revize, tedy vizuální a „hmatová“ kontrola a měření.

 

Revize hromosvodů

U domů revizi podléhají také hromosvody. Nutná je přitom revize jak před uvedením do provozu, tedy výchozí revize, tak i ta pravidelná, a to zhruba každé 2 až 4 roky. Mimořádná revize je potřebná vždy, když do hromosvodu udeří blesk.