Vyřízení pasu: Kde a jak si vyřídíte cestovní pas?

Cestovní pasy budete potřebovat ke vstupu do některých zemí, zejména mimo Evropskou unii. Pokud ho ale nemáte nebo už není platný, budete si o jeho vydání muset zažádat. Přečtěte si, kde pas vyřídíte, jaké doklady k tomu budete potřebovat i kolik vás to bude stát.

Zdroj: Canva.com

 

Cestovní pas vs občanský průkaz

 

Než si budete plánovat dovolenou, pohlídejte si, jaké cestovní doklady budete potřebovat. V Evropské unii, resp. v schengenském prostoru si vystačíte s platným občanským průkazem. Mimo něj ale budete potřebovat cestovní pas, do kterého vám, pokud to bude potřeba, bude také uděleno vízové razítko. Země, které ke vstupu vyžadují pas, najdete v seznamu na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR. 


Každý cestovní doklad, ať už jde o občanský průkaz, nebo cestovní pas, musí být platný alespoň po dobu pobytu v zahraničí. Mnoho zemí však vyžaduje, aby byl cestovní doklad při vstupu na dané území platný ještě 3 až 6 měsíců.

 

Nový pas s biometrickými údaji

 

V ČR se dnes vydávají všechny doklady s biometrickými údaji, jako jsou otisky prstů a zobrazení obličeje. Biometrický pas i občanský průkaz obsahují zabudovaný mikročip, na kterém jsou tyto údaje nahrány.
 

Nový pas s biometrickými údaji

 

V ČR se dnes vydávají všechny doklady s biometrickými údaji, jako jsou otisky prstů a zobrazení obličeje. Biometrický pas i občanský průkaz obsahují zabudovaný mikročip, na kterém jsou tyto údaje nahrány.
 

Kde vyřídit pas?


Cestovní pasy se vyřizují na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Praze na úřadě městské části Prahy 1 až 22. Pokud budete potřebovat pas vyřídit ze zahraničí, žádost podáte na zastupitelském úřadě ČR, avšak tam není možné požádat o vydání pasu ve zkrácené lhůtě.

 

Jak dlouho trvá vyřízení pasu?

 

Běžná lhůta pro vydání pasu je 30 dní na obecním úřadě, na kterém jste o cestovní pas žádali, a 120 dní na zastupitelském úřadě. Žádost o vydání cestovního pasu do 5 dní či do 24 hodin můžete nově vyřídit také na Ministerstvu vnitra v Praze, kde si pak doklad také vyzvednete (zejména u dokladu vydaného do 24 hodin je jeho osobní vyzvednutí na Ministerstvu vnitra nutností).
 

Kdo může žádat o vyřízení cestovního pasu?

 

O vydaní cestovního pasu může požádat:

  • občan starší 15 let; nezletilí pak s písemným souhlasem zákonného zástupce,

  • zákonný zástupce za děti mladší 15 let,

  • opatrovník za občana staršího 15 či 18 let.

Cestovní pas je pro občany starší 15 let platný po dobu 10 let.


Cestovní pas – cena aneb Kolik stojí vyřízení pasu?

 

Za vydání pasu s biometrickými údaji zaplatíte správní poplatek 600 Kč. V případě žádosti o zrychlené vydání pasu:

  • 3 000 Kč (do 5 dní),

  • 6 000 Kč (do 24 hodin).

Chcete-li si převzít pas na jiném úřadě, než na kterém jste o něj žádali, zaplatíte navíc poplatek ve výši 100 Kč.
 

Co potřebujete k vyřízení pasu?

 

Nově nemusíte při žádosti o vydání pasu předkládat fotografii ani vyplněný formulář. Potřebovat budete pouze doklad totožnosti (občanský průkaz, rodný list, oddací list apod.). Jestliže žádáte za občana jakožto jeho opatrovník, budete potřebovat také doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti (rozhodnutí soudu, smlouvu o zastoupení).

Co se týče fotografie, tu pořídí přímo úřad při podání žádosti. Následně se zajistí i další biometrické údaje jako otisky prstů a digitalizuje se podpis, který se přenese do pasu.
 

Vyřízení pasu pro dítě

 

Za děti mladší 15 let může žádost o vydání pasu podat zákonný zástupce či určený opatrovník. Od roku 2012 potřebují děti vlastní doklad, který mohou mít již od narození. K vyřízení pasu pro dítě budete potřebovat:

  • rodný list dítěte,

  • doklad totožnosti rodiče (či jiného zákonného zástupce),

  • doklad o státním občanství (pokud má dítě trvalý pobyt v jiném státě).

S dítětem se pak dostavíte na úřad, kde budete žádat o vyřízení pasu. Platnost cestovního pasu pro dítě mladší 15 let je 5 let.
 

Cestovní pas pro psa

 

Cestovní doklad budete potřebovat také pro svoje čtyřnohé miláčky, pokud s nimi budete chtít jet do zahraničí. Ze všeho nejdříve musíte nechat psa očipovat. To vyřídíte u veterináře, který mu mikročip vpraví pod kůži.

 

Cestovní pas pro psa – cena 

 

Cestovní pas pro psa pak vyřídíte také u veterináře, který je registrovaný pro vydávání pasů u krajské veterinární správy. Za pas pro psa zaplatíte 400 Kč. Pes pak musí cestovat s majitelem, který je uveden v pase. V opačném případě je nutné vystavit písemné zmocnění pro oprávněnou osobu, která se psem cestuje.