Životní pojištění – Změna zákona o daních z příjmu

Od 1.1. 2024 došlo ke změně zákona o daních z příjmů, která má dopad také mimo jiné na daňovou uznatelnost smluv životního pojištění. Ta se dotkne minimální doby trvání a limitu daňové uznatelnosti.
 

Minimální doba trvání


Minimální doba trvání smlouvy musí být nově 10 let (místo aktuálních 5). Podmínka sjednání investiční složky minimálně do 60 let zůstává beze změny.

Tato úprava se tedy potenciálně dotkne jen daňově uznatelných smluv s investiční složkou, u kterých je věk pojistníka 50 let a vyšší. U takových smluv musí být nově doba pojištění minimálně 10 let.

Změna minimální doby trvání smlouvy se nedotkne smluv sjednaných před datem účinnosti novely (smlouva se řídí daňovým režimem, který byl účinný v době uzavření smlouvy).

 

Limit daňové uznatelnosti


Další změnou je zvýšení limitu daňové uznatelnosti z 24 tis. Kč/rok na 48 tis. Kč/rok. Tedy nově je možno sjednat daňově uznatelné investiční pojistné až do výše 4 tis. Kč/měsíc.

Nově se ale limit 48 tis. Kč/rok uplatní kumulativně na tyto produkty:
 

  • penzijní připojištění, resp. doplňkové penzijní spoření / penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,
  • životní pojištění,
  • dlouhodobý investiční produkt,
  • pojištění dlouhodobé péče.


Limit na daňově uznatelné příspěvky zaměstnavatele zůstává stejný (50 tis. Kč/rok), ale nově do něj vstupují všechny 4 výše uvedené produkty.

Změna v limitu 48 tis. Kč/rok se dotkne i již sjednaných smluv. Tedy od účinnosti novely bude platný pro daňové odečty limit 48 tis. Kč/rok zahrnující všechny 4 výše uvedené produkty.