Zrušení Realitního mixu

Máme pro Vás několik důležitých informací k programu investování Realitní mix.

Chceme Vás informovat o tom, že s účinností ode dne 14. 6. 2024 program investování Realitní mix zanikne sloučením s programem investování Akciový mix a nadále bude označován jako program investování Akciový mix.

Ke sloučení těchto programů investování přistupujeme proto, že ČSOB Asset Management, investiční společnost, a.s. (jakožto správce podílových fondů) sloučí fond ČSOB Akciový realitní (ISIN CZ0008472222), který je podkladovým aktivem programu investování Realitní mix, s fondem ČSOB Akciový (ISIN 770000001170) (dále jen „Přebírající fond“), který je podkladovým aktivem programu investování Akciový mix.

 

Proč ČSOB Asset Management fondy slučuje a co to pro Vás znamená?

 

Cílem sloučení je zefektivnění správy klientských aktiv. V důsledku sloučení stoupnou aktiva Přebírajícího fondu, a vytvoří se tím navíc úspory z rozsahu, které budou investorům ku prospěchu.

Veškeré informace o strategii, nákladech a rizicích Přebírajícího fondu naleznete na stránkách Československé obchodní banky, a. s. věnované korporátním akcím v sekci Sloučení a likvidace fondů (https://www.csob.cz/lide/investicni-produkty/podilove-fondy/korporatni-akce).

 

Jak se výše uvedené změny dotknou vašeho pojištění?

 

  1. Podílové jednotky programu investování Realitní mix (vytvořené na základě zaplacení jak běžného, tak i mimořádného pojistného), které budou evidovány na podílovém účtu Vašeho pojištění ke dni 14. 6. 2024, budou v tento den převedeny na podílové jednotky programu investování Akciový mix. ČSOB Pojišťovna garantuje zachování hodnoty daného programu investování v den provedení změny.
  2. S účinností ode dne 14. 6. 2024 se mění poměr pro převod běžného i mimořádného pojistného do jednotlivých programů investování (tzv. „alokační poměr“). Poměr (procento), ve kterém se část pojistného umísťovala do programu investování Realitní mix, se od uvedeného data bude umísťovat do programu investování Akciový mix.

 

Z důvodu výše uvedených změn nebude možné od 7. 6 2024 do 16. 6. 2024 včetně zadávat požadavky na změnu alokačního poměru a převod prostředků mezi programy investování.

Pokud byste chtěli změnit alokační poměr, nebo převést podílové jednotky mezi programy investování, které pro Váš produkt nabízíme, můžete tak učinit v Klientské zóně https://moje.csobpoj.cz/ kdykoliv do 6. 6. 2024, nebo následně od 17. 6. 2024.