Dobro

Šíříme dobro

Šíříme dobro a pomáháme klientům v těžkých chvílích

 

Psychické problémy vyvolané vlivem sociálních sítí mohou způsobit duševní nemoci. V současnosti jsou duševní poruchy a poruchy chování druhou nejčastější příčinou přiznání invalidního důchodu v ČR, a dokonce představují jednu z nejrychleji rostoucích příčin. U osob mladších 40 let v invalidním důchodu, tvoří tato příčina až 40 %. 

 

Vyplácená invalidita dle věku a příčiny

Proto jsme se stali generálním partnerem projektu DOBRO. Chceme na problémy způsobené sociálními sítěmi upozorňovat a chceme pomoci snižovat závislost našich klientů na internetu.

Více o projektu DOBRO

Závislost na sociálních sítích může způsobit vážné případy duševních nemocí a snížení schopnosti pracovat. Často pak vedou k částečné nebo úplné invaliditě. Člověk poté není schopen vykonávat svou práci a přichází o svůj příjem. Invalidní důchod pak obvykle tvoří jen část původního příjmu, což je nedostatečné pro placení základních životních nákladů.

Propad příjmů při vážné psychické nemoci

 

Většina domácností utratí každý měsíc 90 % toho, co vydělá. Zbývá pak minimum úspor pro případné životní zvraty. Když se klienti kvůli psychickým problémům stanou invalidními, nemohou v mnoha případech vykonávat svoji práci. Pobírají pouze invalidní důchod a jejich příjem může klesnout až na 40 %. Klienti často nemají představu, jak dlouho při takto radikální změně příjmů, bude rodina schopna pokrývat základní životní náklady. Nevědí, kdo bude platit hypotéku, úvěr, nájem, nebo třeba elektřinu.

Propad příjmů v případě invalidity

 

Jak pomáháme

 

Duševní choroba je nemoc jako každá jiná. V ČSOB Pojišťovně v takových případech pomáháme a v našem životním pojištění plníme právě i za invaliditu, která vznikne v důsledku duševní poruchy nebo poruchy chování. Poskytneme takto postiženému klientovi finance, aby svůj propad příjmu dorovnal a mohl žít plnohodnotný život a plně pokrývat své životní náklady.

Více o životním pojištění

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.
Na uvedený kontakt se vám budeme pokoušet dovolat během následujících 14 dnů, poté vaše údaje smažeme.

 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)