Výplaty

Výplaty


Níže vyberte, o jakou výplatu chcete požádat.

Výplata z hodnoty pojištění (výplata z kapitálové hodnoty)

Máte zájem o výplatu finančních prostředků z pojistné smlouvy? Požádejte o ni prostřednictvím poradce, který s vámi ověří veškeré podmínky (především ujednání možnosti výplat z hodnoty pojištění) a popřípadě s vámi rovnou vyplní příslušný formulář.

Mějte prosím na paměti, že výplatou se vám sníží hodnota pojištění (kapitálová hodnota) při dožití se konce pojistné smlouvy a zároveň věnujte pozornost případným daňovým dopadům. Po zpracování vaší žádosti vás budeme informovat.

Poradce

V Klientské zóně najdete kontakty na svého poradce, případně můžete kontakt dohledat na mapě.

Kontakt na poradce

Výplata pojistného plnění při dožití konce pojistné doby

Uplynula již doba, na kterou byla vaše pojistná smlouva uzavřena, tedy dožila se konce pojistné doby?

Požádejte svého poradce, který s vámi ověří, zda vaše smlouva splňuje veškeré podmínky pro výplatu pojistného plnění (dožití se konce pojistné doby je považováno za pojistné plnění) a následně s vámi vyplní příslušný formulář. Zároveň vám chceme připomenout, že nárok na pojistné plnění má oprávněná osoba.

Pojistné plnění vám bude vyplaceno po dožití se konce pojistné doby a po zpracování vaší žádosti vás budeme informovat.

Poradce

V Klientské zóně najdete kontakty na svého poradce, případně můžete kontakt dohledat na mapě.

Kontakt na poradce