Obrázek pozadí

Jak se staráme o zaměstnance

Svých zaměstnanců si vážíme a snažíme se o to, aby u nás byli maximálně spokojeni. I proto jsme získali ocenění „Zaměstnavatel regionu 2013".

Co vás čeká v ČSOB Pojišťovně?

 • Zajímavá, samostatná a zodpovědná práce
 • Přátelský kolektiv, možnost seberealizace
 • Možnost profesního a oborného růstu
 • Tréninkové a vzdělávací aktivity
 • Jazykové kurzy
 • Pružná pracovní doba

Co u nás máte navíc?

 • O jeden týden delší dovolená
 • 5 dní navíc na zotavenou (sickdays)
 • Poukázky Flexipass
 • Zvýhodněný tarif pro mobilní volání
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na soukromé životní pojištění a penzijní připojištění
 • Výhodnější podmínky na vybrané produkty ČSOB Pojišťovny a dceřiných společností
 • Kulturní, sportovní a společenské akce
 • Slevy u vybraných cestovních kanceláří nebo na nákup výpočetní techniky
 • Preventivní zdravotní péče pro zaměstnance

Vzdělávání a rozvoj

V ČSOB Pojišťovně podporujeme naše zaměstnance při rozvoji jejich znalostí i dovedností a vytváříme předpoklady pro jejich kariérní a odborný růst.

Podle čeho rozvíjíme naše zaměstnance?

 • aktuální potřeby obchodních výsledků
 • potřeby provozu společnosti
 • dlouhodobé cíle strategického rozvoje společnosti

Vždy respektujeme potřeby individuálního rozvoje zaměstnanců i manažerů v rámci jejich plánu rozvoje. Vyjma povinných školení si může každý zaměstnanec po dohodě s nadřízenými vybrat školení podle vlastního zájmu nebo potřeby.

Jak probíhá vzdělávání?

 • pomocí interních akcí v rámci nabídky daných oddělení
 • na externích akcích v podobě standardizovaných nebo aktuálních kurzů

Kromě produktových, odborných a manažerských vzdělávacích akcí pro specialisty, manažery či obchodníky probíhají jazykové kurzy (skupinové, individuální, konverzační) nebo kurzy PC dovedností. Vybrané kurzy mohou zaměstnanci absolvovat také formou e-learningu.

Adaptační program pro nové a rotující zaměstnance

V rámci adaptačního programu školíme naše nové nebo rotující zaměstnance ihned po nástupu na novou pozici, abychom jim co nejvíce usnadnili adaptaci v novém prostředí.

 
Kariérní plánování a rozvoj

Základem pro kariérní plánování jsou roční hodnotící rozhovory. Manažer se svým podřízeným shrnují úroveň plnění stanovených cílů, požadavků na znalosti a způsobilosti vyplývající z dané pracovní pozice a plánují do budoucna možnosti kariérního i profesního a osobního růstu.

Závěry jsou podkladem pro přehled nominovaných:

 • talentů a nástupníků pro manažerské pozice
 • expertů a klíčových zaměstnanců, které podporujeme v dalším odborném růstu
 
Interní Workshopy

Učíme se sami od sebe. Pořádáme interní workshopy, kde sdílíme společné know how, např. z oblasti procesů, produktů a financí.

 
Setkání se zajímavými osobnostmi

Podporujeme a organizujeme setkání všech našich zaměstnanců se zajímavými osobnostmi. V minulosti jsme diskutovali s extraligovým hokejovým trenérem PhDr. Mariánem Jelínkem nebo mistrem etikety Ladislavem Špačkem.

 

Rodiče v pojišťovně

Mnoho našich kolegů je na spokojené mateřské nebo rodičovské dovolené. I tak jsme s nimi stále v kontaktu - posíláme jim novinky z pojišťovny, aby pro ně návrat do práce byl o to snazší.

Řada z nich využívá i některou z forem flexibilního pracovního úvazku. A aby se mohli vrátit po rodičovské dovolené do práce dříve, než je běžné, mohou využít hlídání dětí ve smluvním zařízení, které rodičům pomáháme financovat.

Pro děti (a jejich rodiče)

 • Letní dětský tábor
 • Mikulášská besídka
 • Rodinné akce (např. dětský den)
 • Možnost využití flexibilního pracovního úvazku (nejen v rámci rodičovské dovolené)