Osobní dotazník uchazeče

Osobní dotazník uchazeče

Osobní údaje

Zdravotní pojištění u cizinců
Sociální pojištění u cizinců
Žádný

Kontaktní údaje

Adresa trvalého bydliště

Adresa pro práci z domova

 

ČSOB Pojišťovna maximálně podporuje flexibilitu zaměstnanců. Tam, kde je to technicky a organizačně možné, lze po dohodě s nadřízeným a za podmínek stanovených ČSOB Pojišťovnou využívat také možnost práce z domova. Uveďte 1 až 3 adresy v České republice, odkud byste případně chtěl/a práci z domova vykonávat.

Lze uvést adresy jen v ČR.

Vzdělání

Doplňte pouze nejvyšší dokončené vzdělání, které při nástupu doložíte dokladem

přesný název z dokladu
kód a přesný název z dokladu

Průběh zaměstnání

Uveďte další údaje, které nám chcete sdělit