Oznámení škodní události, pojištění řidiče RENTO

Oznámení škody z pojištění RENTO

Oznámit škodu on-line

Oznamte škodu jednoduše z pohodlí domova přes internet. Stačí pár minut a vaše škodní událost bude nahlášená. Nezapomeňte si předem připravit číslo pojistné smlouvy a údaje o pojištěné osobě. 

Nahlásit škodu

Oznámit škodu písemně

Stáhněte a vyplňte formuláře přiložené níže a zašlete je e-mailem na adresu: pojistneudalosti@csobpoj.cz

nebo korespondenčně na adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Své údaje můžete vpisovat přímo do PDF formulářů.

Co potřebujete vědět o hlášení škody

  • číslo pojistné smlouvy pojištění Rento

  • identifikační údaje pojištěného (jméno a bydliště) 

  • informace o průběhu pojistné události a rozsahu újmy na zdraví 

  • SPZ vozidla, ve kterém došlo k pojistné události

 

  1. Zaregistrujeme nahlášenou škodnou událost a požádáme vás o dodání všech potřebných dokumentů.

  2. Prostudujeme dodané doklady a prostřednictvím e-mailu vám dáme vědět, zda jsou podklady pro likvidaci kompletní.

  3. Likvidátor posoudí vzniklou újmu a v souladu s platnými právními předpisy a pojistnými podmínkami vyčíslí výši vašeho pojistného plnění.

  4. Převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou vám zašleme pojistné plnění a předáme informaci o vyřízení likvidace.

Po nahlášení pojistné události od nás obdržíte desetimístné evidenční číslo. Mějte ho při sobě, urychlíte tím veškerou další komunikaci s pojišťovnou.

Formulář ke stažení  

 

Formulář si můžete stáhnout do počítače a elektronicky vyplnit. 

 

Hledáte informace k již nahlášené škodní události?

Využijte on-line formulář zde.