Partneři

Partneři

Jako pojišťovna podporujeme organizace, které mění životy lidí k lepšímu. V tom se totiž shodneme.

 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

 

Pomáhá dětem vyrůstat v rodinách - vlastních, pěstounských nebo adoptivních.

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb, jehož posláním je v Pardubickém kraji poskytovat kvalitní a komplexní služby lidem se zrakovým postižením.

TyfloCentrum poskytuje organizace služby průvodcovské a předčitatelské, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci a sociálně aktivizační služby. Tyto služby jsou poskytovány terénně i ambulantně, a to v individuální i skupinové formě pro lidi staří 16 let. Poskytované služby vedou k integraci a začleňování lidí se zrakovým postižením do společnosti, k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace.

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
Antoine de Saint-Exupéry

Více o Tyflocentru

 

Rodinné Integrační Centrum z.s.

 

RIC pomáhá a podporuje rodiny s dětmi a osoby se speciálními potřebami, zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním prostřednictvím integračních aktivit a sociálních služeb.

Hlavní těžiště aktivit RIC spočívá v působení v komunitě rodin s dětmi s poruchami autistického spektra (dále jen PAS).

... vnímáme Vás srdcem!

Více o RIC