Podmínky daňového zvýhodnění

Podmínky daňového zvýhodnění

Vážení klienti,

rádi bychom vás informovali o podmínkách daňového zvýhodnění u životního pojištění (daňové uznatelnosti smlouvy).

 

Podmínky daňového zvýhodnění 

 

Daňové zvýhodnění můžete uplatnit v případě, že máte sjednanou smlouvu: 

 

  • s pojištěním pro případ smrti nebo dožití,

  • kdy pojistník je shodný s pojištěným (víceosobová smlouva = nelze odečíst platby za ostatní pojištěné osoby),

  • s trváním alespoň na 5 let a alespoň do roku, v němž pojistník dosáhne 60 let věku,

  • která neumožňuje výběry z hodnoty pojištění (nelze provádět výběry z naspořené hodnoty), a to až do 60 let vašeho věku.

 

Maximální daňový odpočet, který si můžete uplatnit: 24 000 Kč

Pokud Vaše smlouva splňuje podmínky výše, ušetříte na daních 15 % z částky uvedené na daňovém potvrzení. 

 

Upozornění: V roce 2015 jsme Vám zasílali daňový dodatek, který bylo potřeba podepsat a zaslat zpět do pojišťovny (nejpozději do 31. 3. 2015). Pokud jste tak učinili, Vaše smlouva zůstala v daňově uznatelné variantě. V opačném případě došlo k nastavení nedaňové varianty a tedy nelze uplatňovat odpočet daně.