Obrázek pozadí

Pojištění podnikatelských rizik

Pojištění podnikateských rizik je pojištění pro podnikatele - pro fyzické nebo právnické osoby mající své identifikační číslo, tedy například kadeřnice, obchodník, trafikant, švadlena, opravář elektrospotřebičů, truhlář, kameník, čalouník, pojišťovací poradce a další.

Co lze v pojištění podnikatelských rizik pojistit

 • nemovitý majetek 
  • stavby, budovy, provozovny, pozemní komunikace, oplocení, osvětlení, světelné reklamy
 • movitý majetek
  • movité věci (regály, stojany, kancelářská technika, stroje….)
  • zásoby
  • cennosti
  • věci zvláštní hodnoty (např. obrazy)
  • věci umělecko-historického charakteru (např. fresky)
 • finanční ztráty
  • odpovědnost za škodu

Jaká rizika lze pojistit

 • Živelní pojištění
 • Pojištění pro případ odcizení
 • Havarijní pojištění
 • Pojištění přepravovaného nákladu
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Pojištění strojů
 • Pojištění elektronických zařízení
 • Pojištění přerušení provozu
 • Stavebně montážní pojištění
Máte zájem? Napište nám!