Pojištění odpovědnosti občana za újmu ☑️ 10% sleva v ČSOB Poj

Pojištění odpovědnosti občana za újmu

Díky pojištění občanské odpovědnosti od ČSOB Pojišťovny vás ochráníme při neúmyslném zavinění škody vámi, vaším dítětem i vaším mazlíčkem.

Proč byste měli mít pojištění odpovědnosti od ČSOB Pojišťovny?
 

 Vysoké limity až do výše 50 mil. Kč
 Platí pro všechny členy společné domácnosti včetně mazlíčků
 Vztahuje se na škody, které se staly na území Evropy
 Uhradíme škodu, pokud způsobíte nehodu jako chodec nebo cyklista
 Sleva 10 % při on-line sjednání
 • Limity až do 50 mil. Kč

  Pojištění občanské odpovědnosti nabízíme s vysokými limity až do 50 mil. Kč.

 • Platnost po celé Evropě

  Vztahuje se na škody, které se staly na území Evropy.

 • Ochrání všechny členy domácnosti

  Vztahuje se na všechny členy vaší domácnosti, a to i ty zvířecí.

Chcete spravovat vaši smlouvu nebo řešit škodu?

Kdy se můžete na pojištění odpovědnosti spolehnout?

Rodina v běžném životě

Vaše neposedné dítě shodí v obchodě zboží z regálu. 

Domácí mazlíčci

Vašeho psa vyleká hluk a nešťastně pokouše další osobu.

Vlastnictví nebo pronájem nemovitosti

Z vaší střechy sjede sníh a poškodí zaparkované auto nebo vytopíte sousedy.

Sportovní aktivity

Narazíte do někoho na atrakci v aquaparku nebo na kole zaviníte nehodu.

Jaké jsou další výhody pojištění odpovědnosti? 

 

 • Pojištění se vztahuje i na půjčené věci (svatební šaty nebo kostým z půjčovny, půjčené sportovní vybavení apod.), kromě několika málo vyloučených (např. auto).

 • Hradíme i neúmyslně poničené vybavení v hotelu, penzionu apod.

 • Hradíme také škody, které jste způsobil jiným při neprofesionální sportovní činnosti (pokud např. na kole srazíte chodce).

 • Pojištěni budete i na přechodný pobyt v zahraničí s vyššími limity, než které si můžete sjednat v rámci cestovního pojištění.

 • Pojištění se vztahuje i na studenty a škody způsobené během jejich studijní praxe.

 • Hradíme škody, které by od vás požadovala uhradit zdravotní pojišťovna (např. pokud byste srazili lyžaře na sjezdovce a ten byl následně transportován helikoptérou, úhradu nákladů by po vás jako viníkovi požadovala zdravotní pojišťovna).

 • Pro součet více pojistných událostí během roku platí dvojnásobný limit plnění.

 • Při sjednání přes internet navíc ušetříte 10 % z ceny pojištění!

Jaké újmy máte pojištěny? 

 

 • Majetková újma na věci nebo na zvířeti - poškození, zničení, resp. poranění nebo usmrcení zvířete

 • Újma způsobená člověku na zdraví nebo usmrcením včetně nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách osob blízkých 

 • Finanční újma

 • Nemajetková újma způsobená neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti 

 • Újma vzniklá v příčinné souvislosti s výkonem funkce člena voleného orgánu právnické osoby jiné než obchodní korporace 

 

Limity pojistného plnění 

 

Limity pojistného plnění platí pro jakoukoliv událost a vztahují se na 1 pojistnou událost v roce. Více pojistných událostí v roce se hradí do dvojnásobku sjednaného limitu

Vybrat si můžete z limitů od 2 až do 50 milionů Kč. 

 

Často kladené otázky

 • V tomto případě je vhodné, aby měl nájemce sjednáno vlastní pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě. Vlastník nemovitosti však může uzavřít své pojištění, ve kterém je zahrnuto vedle pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti i krytí škody způsobené nájemcem.

 • Konkrétní limity pojistného krytí jsou uvedeny v pojistné smlouvě, kterou naleznete také v Klientské zóně. Maximální limit pro pojištění odpovědnosti za újmu je 50 mil. Kč. Rádi vám také poradíme na infolince 466 100 777.

 • Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě (také známé jako "pojistka na blbost") se vztahuje na všechny členy společné domácnosti.

 • Škodu můžete způsobit komukoliv, ať už na zdraví nebo majetku. Pojištění odpovědnosti kryje případy, kdy způsobíte škodu někomu jinému na majetku (např. vytopíte sousedovi byt) či na zdraví (např. váš pes někoho pokouše).

 • Pojištění občanské odpovědnosti je pojištění, které vás chrání v případech, že způsobíte škodu třetí osobě na majetku (např. vytopíte sousedovi byt) či na zdraví (např. váš pes někoho pokouše).

 • Pojištění odpovědnosti funguje tak, že pokud způsobíte škodu někomu jinému (na majetku nebo na zdraví) a máte současně sjednané pojištění odpovědnosti, tak za vás pojišťovna uhradí poškozenému náhradu škody.

 • V ČŠOB Pojišťovně rozlišujeme Občanskou odpovědnost a Odpovědnost z výkonu povolání. Občanská odpovědnost se vztahuje na škody způsobené v běžném životě (např. pád omítky z vašeho domu na osobu či stojící auto). Odpovědnost z výkonu povolání, jak už název napovídá, se vztahuje na škody způsobené při výkonu povolání (např. na služební cestě vám spadne svěřený mobil nebo notebook).

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.
Na uvedený kontakt se vám budeme pokoušet dovolat během následujících 14 dnů, poté vaše údaje smažeme.

Dárková krabička

Způsobili jste někomu újmu?