Hospitalizace

Hospitalizace

Hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu

 

Vyplatíme vám sjednanou částku za každý započatý den hospitalizace. Vyplacené peníze vám mohou pokrýt nemalé náklady související s hospitalizací. 

V případě hospitalizace na ARO, JIP nebo při neodkladné operaci vyplatíme dvojnásobek denní dávky

Zanechte nám kontakt

Do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).

Jak se ještě můžete s námi spojit?