Obrázek pozadí

Životní úrazové pojištění
e-Bez Obav

Chcete žít bez zbytečných obav z budoucnosti?

Tento produkt nelze v současnosti sjednat. 

Úraz je otázkou jedné vteřiny a bohužel může zanechat fatální následky a zasáhnout celou rodinu. Ne vždy je možné mu zabránit, ale je možné se na takovou chvíli připravit.

Nikdy nevíte, co na vás číhá za rohem!

Cílem rizikového životního pojištění e-Bez Obav je pomoci překonat nepříjemné situace, protože nikdy nevíte, na jak dlouho úraz nebo nehoda změní vaše plány. 

43% Čechů nemá životní pojištění
a v případě výpadku příjmu může nechat rodinu bez peněz.

V případě trvalých následků úrazem
budete muset investovat do přestavby bydlení. Máte dostatečné rezervy?

Zhruba o polovinu nižší
bude váš příjem na nemocenské nebo v invalidním důchodu.

Co získáte pojištěním e-Bez Obav?

 • Základní pojištění pro případ smrti pojištěného s pojistnou částkou 10 000 Kč. 
 • Pojištění trvalých následků úrazu - vyplácíme již od 1 % zanechaných trvalých následků. 
 • Z pojištění pro případ smrti následkem úrazu vyplatíme dvojnásobek pojistné částky při smrti následkem dopravní nehody.  
 • Pojištění bez investiční složky a bez nároku na odkupné. 
 • Jednoduché pojištění s pojistným již od 135 Kč měsíčně.

Co pojištění e-Bez Obav obsahuje?

Trvalé následky úrazu

Když úraz zanechá trvalé následky, které nelze vyléčit, je to vždy těžké. Peníze na stavební úpravy domácnosti, na zdravotní pomůcky, nehrazenou zdravotní péči a rehabilitaci zajistí kompenzace za trvalé následky. Vyplácíme dle závažnosti úrazu až šestinásobek pojistné částky. Vyplácíme i zálohu na pojistné plnění, aby byly peníze po ruce ve chvíli, kdy jsou potřeba.

 

Smrt následkem úrazu

Kdo se postará o rodinu a blízké, pokud následkem úrazu přijde rodina o živitele? Pojistné plnění ve vhodně zvolené výši může alespoň z části pomoci. Pokud k úmrtí dojde při dopravní nehodě, vyplatíme dvojnásobek sjednané pojistné částky.

 

Denní odškodné, denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu a denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci 

Peníze za každý den léčení úrazu využijete například na zaplacení zdravotních pomůcek, léků nebo nadstandardního pokoje v nemocnici.

Vyberte si jednu ze tří variant pojištění

  Začínám Mám jistotu Žiju bez obav
Pojištění pro případ smrti 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
Pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním s limitem plnění od 1 % 200 000 Kč 400 000 Kč 600 000 Kč
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu 200 000 Kč
při dopravní nehodě dvojnásobek
400 000 Kč
při dopravní nehodě dvojnásobek
600 000 Kč
při dopravní nehodě dvojnásobek
Léčení úrazu s limitem plnění od 8. dne zpětně (denní odškodné)   200 Kč/denně 300 Kč/denně
Hospitalizace následkem úrazu (denní dávka) 200 Kč/denně 400 Kč/denně  
Hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci  (denní dávka)     500 Kč/denně
Měsíční pojistné od 135 Kč od 309 Kč od 498 Kč
Začínám
Pojištění pro případ smrti 10 000 Kč
Pojištění pro případ trvalých následků 200 000 Kč
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu 200 000 Kć, při dopravní nehodě dvojnásobek
Pojištění pro případ denního odškodného
Pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu 200 Kč denně
Pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci
Měsíční pojistné od 137 Kč
 
Mám jistotu
Pojištění pro případ smrti 10 000 Kč
Pojištění pro případ trvalých následků 400 000 Kč
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu 400 000 Kč, při dopravní nehodě dvojnásobek
Pojištění pro případ denního odškodného 200 Kč denně
Pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu 400 Kč denně
Pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci
Měsíční pojistné od 312 Kč
 
Žiju bez obav
Pojištění pro případ smrti 10 000 Kč
Pojištění pro případ trvalých následků 600 000 Kč
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu 600 000 Kć, při dopravní nehodě dvojnásobek
Pojištění pro případ denního odškodného 300 Kč denně
Pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu
Pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci 500 Kč denně
Měsíční pojistné od 500 Kč
 

Kdo si může sjednat produkt e-Bez Obav?

 • Osoba ve věku od 18 do 65 let
 • Zaměstnanec
 • OSVČ
 • Starobní důchodce
 • Osoby v domácnosti, případně na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Variantu pojištění máme i pro nezaměstnané. 

 

Pro koho není produkt e-Bez Obav určen?

Pro invalidní důchodce

 

Pro profesionální sportovce:

 • kteří provozují veškerou soutěžní, závodní a jinou sportovní činnost včetně přípravy na ni (tréninku),
 • kteří se účastní soutěží na nejvyšší republikové úrovni nebo zahraničních soutěží (to se netýká sportů zařazených do nejnižší rizikové skupiny),
 • kteří provozují vysoce rizikové činnosti, např. artisté a kaskadéři.

Netýká se sportů: bowling, biliard, curling, dráhový golf, golf, jóga, kriket, kroket, kulečník, kuželky, metaná, petanque, rybářský sport, stolní fotbal, šachy, šipky moderní i klasické, turistika.

 

Pro tzv. politicky exponované osoby:

 • fyzické osoby, které jsou ve významné veřejné funkci s celostátní působností,
 • fyzické osoby, které jsou k výše uvedené osobě v partnerském, manželském či obdobném vztahu,
 • spolumajitel a společník ve firmě, kterou společně vlastní s osobou ve významné veřejné funkci.
Podrobně v dokumentech ke stažení.

Pokud je toto pojištění pro vás nevhodné, můžete si vybrat z nabídky našich dalších pojistných produktů.

Dokumenty ke stažení

 • Pojistné podmínky / PDF 330 kB
 • Infolist produktu / PDF 131 kB
 • Kdo je politicky exponovaná osoba / PDF 10 kB