Rizikové pojištění e-Bez Obav

Životní úrazové pojištění
e-Bez Obav

Toto pojištění nelze v současnosti sjednat. Pro stávající klienty jsou níže uvedeny parametry pojištění.

 

Co pojištění e-Bez Obav obsahuje?

 

Trvalé následky úrazu

Když úraz zanechá trvalé následky, které nelze vyléčit, je to vždy těžké. Peníze na stavební úpravy domácnosti, na zdravotní pomůcky, nehrazenou zdravotní péči a rehabilitaci zajistí kompenzace za trvalé následky. Vyplácíme dle závažnosti úrazu až šestinásobek pojistné částky. Vyplácíme i zálohu na pojistné plnění, aby byly peníze po ruce ve chvíli, kdy jsou potřeba.

 

Smrt následkem úrazu

Kdo se postará o rodinu a blízké, pokud následkem úrazu přijde rodina o živitele? Pojistné plnění ve vhodně zvolené výši může alespoň z části pomoci. Pokud k úmrtí dojde při dopravní nehodě, vyplatíme dvojnásobek sjednané pojistné částky.

 

Denní odškodné, denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu a denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci 

Peníze za každý den léčení úrazu využijete například na zaplacení zdravotních pomůcek, léků nebo nadstandardního pokoje v nemocnici.

Přehled e-Bez Obav
  Začínám Mám jistotu Žiju bez obav
Pojištění pro případ smrti 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
Pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním s limitem plnění od 1 % 200 000 Kč 400 000 Kč 600 000 Kč
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu 200 000 Kč
při dopravní nehodě dvojnásobek
400 000 Kč
při dopravní nehodě dvojnásobek
600 000 Kč
při dopravní nehodě dvojnásobek
Léčení úrazu s limitem plnění od 8. dne zpětně (denní odškodné)   200 Kč/denně 300 Kč/denně
Hospitalizace následkem úrazu (denní dávka) 200 Kč/denně 400 Kč/denně  
Hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci  (denní dávka)     500 Kč/denně
Měsíční pojistné od 135 Kč od 309 Kč od 498 Kč

Pro koho je produkt určen? 

 

Pro invalidní důchodce

Pro profesionální sportovce:

  • kteří provozují veškerou soutěžní, závodní a jinou sportovní činnost včetně přípravy

    na ni (tréninku),

  • kteří se účastní soutěží na nejvyšší republikové úrovni nebo zahraničních soutěží (to se netýká sportů zařazených do nejnižší rizikové skupiny),

  • kteří provozují vysoce rizikové činnosti, např. artisté a kaskadéři.

Netýká se sportů: bowling, biliard, curling, dráhový golf, golf, jóga, kriket, kroket, kulečník, kuželky, metaná, petanque, rybářský sport, stolní fotbal, šachy, šipky moderní i klasické, turistika.

 

Pro tzv. politicky exponované osoby:

  • fyzické osoby, které jsou ve významné veřejné funkci s celostátní působností,

  • fyzické osoby, které jsou k výše uvedené osobě v partnerském, manželském či obdobném vztahu,

  • spolumajitel a společník ve firmě, kterou společně vlastní s osobou ve významné veřejné funkci.

Podrobně v dokumentech ke stažení.

Pokud je toto pojištění pro vás nevhodné, můžete si vybrat z nabídky našich dalších pojistných produktů.