Obrázek pozadí

Investiční životní pojištění FORTE

Náš tip

Pojistěte si u nás vážné choroby
a v případě onemocnění způsobené
klíštětem dostanete dvojnásobné plnění.

O pojištění FORTE

Život vás a vašich blízkých je to nejcennější, co máte.

Přirozenou součástí života jsou i nečekané události – zranění, následky úrazů, nemoc, ale třeba i tragická autonehoda.

Problém je, že i když přijdete o příjmy, nesníží se vaše pravidelné výdaje. A i kdyby vás nic z toho nepotkalo, nižšímu příjmu ve stáří se nevyhne nikdo z nás.

Životní pojištění Forte ochrání vaše příjmy a zároveň výhodně a jednoduše zhodnotí vaše volné peníze prostřednictvím pravidelného investování. U ČSOB Pojišťovny si vybíráte ze široké nabídky investičních programů, které jsou svým složením určeny pro všechny typy investorů od konzervativních po dynamické.

Je zcela na vás, kolik si budete spořit a jakou si zvolíte pojistnou ochranu.

Pro koho?

Pojistit se může každý ve věku 14 – 65 let. Pojistíme jednotlivce i celou rodinu (až 2 dospělé a 5 dětí) a to jednoduše jen jednou smlouvou.

Výhody

 • rozsáhlá nabídka rizik a možnost je libovolně kombinovat
 • možnost změn a úprav v průběhu pojištění s ohledem na aktuální riziko a potřeby pojištěného (například sjednání a zrušení jednotlivých pojištění, změna pojistných částek nebo výše pojistného, přerušení placení pojistného a podobně)
 • automatická ochrana investice (s blížícím se koncem pojištění pomáhá ochránit vaše prostředky proti výraznému kolísání hodnoty)
 • odměníme vás za každých 5 let trvání pojištění – vrátíme vám 10 % rizikového pojistného

Když zapomenete zaplatit
nic se neděje - uhradí se z volných prostředků ve spořicí složce. 

Žádné zbytečné poplatky
řadu administrativních úkonů jsme osvobodili od poplatků. 

Unikátní asistenční služby
se o vás skutečně postarají, když budete v náročné životní situaci. 

Co zvládne pokrýt životní pojištění FORTE?

Z jednotlivých rizik je možné sestavit pojištění, které bude maximálně vyhovovat vám a vašemu životnímu stylu:  

V případě onemocnění způsobené klíštětem vám teď dáme dvakrát tolik

Pojistěte si u nás vážné choroby a v případě onemocnění způsobené klíštětem dostanete dvojnásobné plnění.

Víte, že...

 • Léčba onemocnění způsobeného přisátím klíštěte může trvat v řádech měsíců až let!
 • V nejzávažnějších případech mohou zůstat pacientovi trvalé následky na celý život!
 • Lymeská borelióza je nejčastější infekcí přenášenou klíšťaty v České republice.
 • V průměru se v České republice s tímto onemocněním léčí 4 000 osob ročně.
 • Nejvyšší výskyt lymeské boreliózy je u dětí ve věku 5 až 9 let a u dospělých ve věku 55 až 69 let.

Máte zájem o životní pojištění FORTE?

Nechte nám své kontaktní údaje a my se vám ozveme zpět!

Život

Pojištění pro případ smrti nebo dožití

 • zajistí vaše blízké, kteří jsou na vás finančně závislí
 • v případě, že se dožijete sjednaného konce, vám vyplatíme hodnotu pojištění platnou ke dni ukončení

Pojištění smrti následkem úrazu

 • předem určené osobě vyplatíme sjednanou pojistnou částku, pokud k úmrtí pojištěného dojde následkem úrazu 
 • v případě úmrtí následkem úrazu při dopravní nehodě plníme dvojnásobek pojistné částky

Pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou

 • pojištění nabízíme ve variantě s anuitně klesající nebo s lineárně klesající pojistnou částkou
 • pojistná částka se měsíčně snižuje a je platná vždy od 1. dne v měsíci

Dlouhodobý výpadek příjmu

Pojištění pro případ vážné choroby

 • umožní kvalitní a nadstandardní léčbu vážných chorob a finančně zabezpečí rodinu 
 • zahrnuje široký výčet diagnóz, jejich kompletní přehled najdete v pojistných podmínkách 
 • velkou výhodou je výplata pojistné částky už ve chvíli, kdy lékař poprvé potvrdí diagnózu
 • další výhodou je plnění už při provedení 1 bypassu

Pojištění pro případ invalidity

 • v případě invalidity ve 3. stupni (tj. při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %)
 • ve variantě následkem úrazu nebo komplexní následkem nemoci nebo úrazu
 • neuplatňujeme výluku v souvislosti s psychickými a psychiatrickými diagnózami, které tvoří až pětinu všech příčin invalidity
 • jedná se o pojištění invalidity s nejkratší čekací dobou na trhu 3 měsíce

Pojištění pro případ invalidity PLUS

 • i nižší stupně invalidity jsou vážné, je proto vhodné se pojistit pro všechny stupně invalidity
 • toto pojištění zahrnuje 1., 2. a 3. stupeň invalidity včetně nezbytné péče
 • v případě invalidity v příslušném stupni pojištění nekončí, ale pokračuje dál s jiným rozsahem
 • čekací doba je také jen 3 měsíce

Invalidita s výplatou důchodu

 • v případě invalidity ve 3. stupni vám opakovaně vyplatíme roční důchod

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

 • v případě úrazu, který zanechá trvalé následky od 1 % poškození těla
 • progresivnímu plnění až do výše šestinásobku sjednané pojistné částky

Pojištění zproštění od placení pojistného

 • opakovaně vám vyplatíme pojistné plnění ve výši ročního pojistného v případě invalidity 3. stupně následkem nemoci i úrazu

Krátkodobý výpadek příjmu

Pojištění pracovní neschopnosti

 • volíte z variant od 15., 29. nebo 57. dne pracovní neschopnosti
 • do 500 Kč denní dávky neověřujeme příjem pojištěného

Pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu

 • NOVĚ  je možné sjednat ve dvou variantách ("Větší úrazy" a "Větší i menší úrazy") vč. dvojnásobného plnění, pokud dojde k léčení úrazu v nemocnici
 • u pojistných částek do 500 Kč neověřujeme příjem pojištěného

Pojištění hospitalizace

 • za každý den hospitalizace, který trvá minimálně 24 hodin / přes noc, vám vyplatíme sjednanou pojistnou částku
 • vyplácíme dvojnásobné plnění v případě hospitalizace na JIP a ARO nebo při neodkladné operaci během hospitalizace

Pojištění pro ženy

Pojištění pro případ vážných chorob žen a prevence

 • ženy čelí mnoha specifickým chorobám, které se u mužů nevyskytují
 • toto pojištění obsahuje krytí vážných chorob žen, jako je rakovina prsu, děložního čípku, dělohy, děložního těla, vaječníků, vejcovodů, pochvy, vulvy, tlustého střeva, konečníku a rektosigmoideálního spojení
 • zahrnuje i rakovinu v nižším stadiu "in-situ"
 • prevence má v boji proti rakovině zásadní význam, proto své klientky v prevenci podporujeme a každé 3 roky jim vyplatíme 500 Kč za absolvování preventivního mamologického vyšetření nebo preventivního vyšetření rakoviny tlustého střeva

Pojištění maminka

 • pojištění pro případ komplikací v těhotenství, vrozených vad a nemocí u narozeného dítěte nebo úmrtí rodičky při porodu
 • pokud se vám narodí dvě a více dětí, vyplatíme vám 10 000 Kč za každé narozené dítě
 • s pojištěním asistované reprodukce, které si můžete sjednat pouze u ČSOB Pojišťovny, získáte jistotu, že si budete moci dovolit i nehrazený cyklus umělého oplodnění

Pojištění pro muže

Pojištění pro případ vážných chorob mužů a prevence

 • pojištění cílí na specifické mužské vážné onemocnění, jako je rakovina prostaty, varlat, penisu, nadvarlat, šourku, prsu, tlustého střeva, konečníku a rektosigmoideálního spojení
 • zahrnuje i rakovinu v nižším stadiu "in-situ"
 • prevence má v boji proti rakovině zásadní význam, a proto klientům každé 3 roky vyplatíme 500 Kč za absolvování preventivního urologického vyšetření nebo preventivního vyšetření rakoviny tlustého střeva

Pojištění tatínek

 • pojištění pro případ vrozených vad a nemocí u narozeného dítěte nebo úmrtí rodičky při porodu
 • pokud se vám narodí dvě a více dětí, vyplatíme vám 10 000 Kč za každé dítě

 

Asistence

Pojištění asistenčních služeb

 • v náročných životních situacích se o vás skutečně postará
 • zajistí péči o vás nebo o vaši rodinu, umožní vám nastalou situaci konzultovat s odborníkem, lépe se v ní zorientovat a snadněji se rozhodnout, jak dál

Dětské úrazy a onemocnění

Vážné choroby

 • účelem tohoto pojištění je umožnit kvalitní a nadstandardní léčbu vážných chorob
 • závažným onemocněním je myšlena například rakovina, operace aorty, slepota, koma, astma, epilepsie a několik dalších

Léčba úrazu

 • NOVĚ možné sjednat ve dvou variantách ("Větší úrazy" a "Větší i menší úrazy") vč. dvojnásobného plnění, pokud dojde k léčení úrazu v nemocnici

Trvalé následky úrazu

 • v případě úrazu, který zanechá trvalé následky od 1 % poškození těla
 • progresivní plnění až do výše šestinásobku sjednané pojistné částky

Hospitalizace

 • za každý den hospitalizace, který trvá minimálně 24 hodin / přes noc, vám vyplatíme sjednanou pojistnou částku
 • dvojnásobné plnění v případě hospitalizace na JIP a ARO nebo při neodkladné operaci během hospitalizace

Vyberte si svůj program investování

Přehled fondů investování

Vyberte si svůj program investování
>>
Máte zájem o životní pojištění FORTE?

Nechte nám své kontaktní údaje a my se vám ozveme zpět!

Dokumenty ke stažení

Varianty produktu našich obchodních partnerů