Hospitalizace

Hospitalizace

„Jisté zvýšení nákladů“

 

Skončit v nemocnici s úrazem či kvůli nemoci znamená vždy značný zásah do rodinného rozpočtu.

Díky pojištění hospitalizace získáte denní dávku sjednanou v pojistné smlouvě za každý den hospitalizace na lůžku.

Vyplacené peníze vám pomohou pokrýt náklady související s hospitalizací (například nadstandardní pokoj, hlídání dětí, domácích zvířat, nákup léků a vitamínů apod.).

Sjednaná denní dávka pojistného plnění by měla být nastavena tak, aby nejen pokryla náklady na samotný pobyt v nemocnici, ale také pomohla pokrýt některé nezbytné výdaje v domácnosti.

Je dobré vědět, že dvojnásobek denní dávky vám vyplatíme v případě hospitalizace na ARO, JIP nebo při neodkladné operaci.

 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)