Obrázek pozadí

Postup likvidace škody z pojištění řidiče RENTO

Oznámili jste škodnou událost a nyní nevíte, co bude následovat? Níže se dozvíte, co bude následovat, abyste byli s likvidací spokojeni.

Jak řešíme nahlášenou událost

  1. Zaregistrujeme nahlášenou škodnou událost a požádáme vás o dodání všech potřebných dokumentů.
  2. Prostudujeme dodané doklady a prostřednictvím e-mailu vám dáme vědět, zda jsou podklady pro likvidaci kompletní.
  3. Likvidátor posoudí vzniklou újmu a v souladu s platnými právními předpisy a pojistnými podmínkami vyčíslí výši vašeho pojistného plnění.
  4. Převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou vám zašleme pojistné plnění a předáme informaci o vyřízení likvidace.