Alokované mimořádné pojistné

Alokované mimořádné pojistné

Jedná se o část mimořádného pojistného po odpočtu poplatků, která navyšuje rezervu pojištění vytvořenou na základě zaplacení mimořádného pojistného. Tato částka se vkládá jednorázově do investiční části životního pojištění. Klienti pak investují do předem dohodnutých podílových fondů.