Bezeškodný průběh pojištění

Bezeškodný průběh pojištění

Známý také jako bezeškodní průběh pojištění. Rozumí se tím skutečnost, že v rozhodném období nenastala žádná pojistná událost, nebo že pojistná událost v rozhodném období sice nastala, ale pojistitel s takovou pojistnou událostí podle podmínek stanovených pojistnou smlouvou nespojuje žádné negativní důsledky pro hodnocení bezeškodného průběhu pojištění. Bezeškodní průběh se v rámci povinného ručení vždy váže ke konkrétní osobě nikoli k vozidlu nebo konkrétní pojišťovně. V praxi to potom znamená, že pokud klient přejde k pojišťovně nové, může uplatnit bezeškodní průběh z předchozích smluv a získat tak bonusy.