Bonus na pojistném

Bonus na pojistném

Sleva (bonus) na pojistném na další pojistné období stanovená pojistitelem na základě vyhodnocení v pojistné smlouvě definovaných podmínek (tj. příznivý škodný průběh) rozhodných pro stanovení bonusu. V zásadě se jedná o slevu, díky které bude klient platit méně za měsíce pojištění odježděné bez nehod. Výše bonusů závisí vždy na dané pojišťovně. Celý systém bonusů se snaží motivovat řidiče k jízdě bez nehod.