Čekací doba

Čekací doba

Doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi. Jak dlouhá čekací doba bude, záleží na konkrétní pojišťovně. Nejčastěji čekací dobu uplatňují pojišťovny například u onemocnění. Každá pojišťovna má čekací dobu uvedou v pojistných podmínkách smlouvy.