Cestovní pojištění pro cizince

Cestovní pojištění pro cizince

Cizinci si mohou v České republice sjednat u pojišťovny cestovní pojištění, pokud se účastní také na českém na zdravotním pojištění. Výjimku tvoří Slováci, kteří si mohou české cestovní pojištění sjednat bez omezení, stejně jako čeští občané. Cizí státní příslušníci se také mohou setkat s dalšími omezeními při výběru cestovního pojištění pro cizince, například s omezeným dosahem nebo omezením pouze na turistické, nikoli pracovní cesty.