Četnost placení pojistného

Četnost placení pojistného

Smluvně sjednaný interval úhrady pojistného (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně, jednorázově). Výhodnější bývá ve většině případů nižší četnost placení.