Disponibilní složka pojistného

Disponibilní složka pojistného

Vytváří se na základě úhrad mimořádného pojistného. S touto částí pojistného může pojistník v průběhu pojištění disponovat dle zásad uvedených v pojistných podmínkách. Konkrétní výše disponibilní složky pojistného se k danému časovému okamžiku stanoví jako součet celkem zaplaceného mimořádného pojistného a podílu na okamžiku stanoví jako součet celkem zaplaceného mimořádného pojistného a podílu na zisku k tomuto okamžiku přiznaného na základě zaplacení mimořádného pojistného snížený o již provedené výběry z disponibilní složky pojistného.