Dlužné pojistné

Dlužné pojistné

Vysvětlení pojmu:

Pojistné, které nebylo uhrazeno řádně a včas. V případě, že klient neuhradí dlužné pojistné včas, vystavuje se riziku úroků, kvůli kterým se pojistné začne postupně navyšovat. Pojišťovny svým klientům posílají opakované upomínky. Úroky z prodlení sice rostou, ale hodnota zůstává pro věřitele (pojišťovnu) pořád stejná vzhledem k ostatním nákladům, inflaci a nemožnosti s penězi disponovat.