Dodatečné běžné pojistné

Dodatečné běžné pojistné

Jedná se o pojistné, o které bylo běžné pojistné navýšeno při změně pojištění. Pojistitel má právo navrhnout zvýšení pojistného. Pojistník nemusí se změnou souhlasit, ale toto stanovisko musí projevit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.