Dožití

Dožití

Pojistné nebezpečí u pojištění osob spočívající v dožití se určitého věku, nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění. U životního pojištění ještě hovoříme o pojištění pro případ dožití. To znamená, že k pojistnému plnění dochází naopak pouze v případě, že se pojištěný sjednaného věku dožije.