Havarijní stav

Havarijní stav

Situace, kdy bezprostředně hrozí vznik škody, nebo už dokonce ke vzniku škody došlo, nebo bezprostředně hrozí zvětšení již nastalé škody na předmětu pojištění v důsledku nepředvídatelného nebo neočekávatelného působení pojistného nebezpečí nebo v důsledku jiné skutečnosti neovlivnitelné lidským jednáním.